Risicoanalyse Tool

Wist je dat je via de website van RAVIB een gratis risicoanalyse-tool in handen hebt voor informatiebeveiliging? Het resultaat van het gebruik van de tool is een lijst met maatregelen uit de ISO 27002 standaard of een daarvan afgeleide baseline.

Deze tool gaat uit van een aanpak bestaande uit de volgende stappen, waarbij RAVIB ondersteuning biedt bij de eerste drie stappen.

  1. De eerste stap is het uitvoeren van een business impact analyse, waarbij de belangrijke informatiesystemen van uw bedrijf in kaart worden gebracht. Daarbij wordt bepaald hoe belangrijk een informatiesysteem is voor de organisatie en wat de eisen zijn tenaanzien van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkend van de daarin opgeslagen informatie.
  2. De volgende stap is het doornemen van een lijst met 56 dreigingen met de informatiesystemen uit de vorige stap in het achterhoofd. Per dreiging wordt bepaald in welke mate de dreiging reëel is voor uw bedrijf en welke aanpak daarbij wenselijk is. Deze tool bevat koppelingen tussen de dreigingen en de maatregelen uit de ISO 27002 standaard en is daarmee in staat om te komen tot een lijst van maatregelen die nodig zijn om de dreigingen aan te pakken. Met behulp van een risicomatrix wordt een urgentie aan iedere maatregel gehangen.
  3. Gezien de generieke aard van de dreigingen en de daaraan gekoppelde maatregelen is het verstandig om het resultaat van de vorige stap kritisch door te nemen en eventuele overbodige maatregelen uit de lijst te halen.
  4. Als laatste dient de lijst met maatregelen omgezet te worden naar een concreet plan van aanpak voor het op orde brengen van de informatiebeveiliging binnen uw bedrijf. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van de ISO 27002 standaard. Daarin zijn de afzonderlijke maatregelen uitgewerkt in concreet te nemen stappen.
Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen
Protesterende Google werknemer Ariel Koren: Ik kon niet blijven zwijgen
Verder lezen