Skip to main content

Risicoanalyse Tool

Wist je dat je via de website van RAVIB een gratis risicoanalyse-tool in handen hebt voor informatiebeveiliging? Het resultaat van het gebruik van de tool is een lijst met maatregelen uit de ISO 27002 standaard of een daarvan afgeleide baseline.

Deze tool gaat uit van een aanpak bestaande uit de volgende stappen, waarbij RAVIB ondersteuning biedt bij de eerste drie stappen.

  1. De eerste stap is het uitvoeren van een business impact analyse, waarbij de belangrijke informatiesystemen van uw bedrijf in kaart worden gebracht. Daarbij wordt bepaald hoe belangrijk een informatiesysteem is voor de organisatie en wat de eisen zijn tenaanzien van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkend van de daarin opgeslagen informatie.
  2. De volgende stap is het doornemen van een lijst met 56 dreigingen met de informatiesystemen uit de vorige stap in het achterhoofd. Per dreiging wordt bepaald in welke mate de dreiging reëel is voor uw bedrijf en welke aanpak daarbij wenselijk is. Deze tool bevat koppelingen tussen de dreigingen en de maatregelen uit de ISO 27002 standaard en is daarmee in staat om te komen tot een lijst van maatregelen die nodig zijn om de dreigingen aan te pakken. Met behulp van een risicomatrix wordt een urgentie aan iedere maatregel gehangen.
  3. Gezien de generieke aard van de dreigingen en de daaraan gekoppelde maatregelen is het verstandig om het resultaat van de vorige stap kritisch door te nemen en eventuele overbodige maatregelen uit de lijst te halen.
  4. Als laatste dient de lijst met maatregelen omgezet te worden naar een concreet plan van aanpak voor het op orde brengen van de informatiebeveiliging binnen uw bedrijf. Hiervoor dient u in het bezit te zijn van de ISO 27002 standaard. Daarin zijn de afzonderlijke maatregelen uitgewerkt in concreet te nemen stappen.
Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is de rol van de Privacy Officer bij BCM?
Het is belangrijk dat de dienstverlening van de gemeente altijd doorgaat, ook in het geval van een incident of calamiteit. Dit noemen we bedrijfscontinuïteit. Nu is de vraag: wat is de rol van de Privacy Officer hierbij? Is dat alleen om de wet na te leven, of speel je ook een rol bij het draaiende houden van de dienstverlening in moeilijke tijden?
De rol van de proceseigenaar bij BCM
Net zoals elke organisatie, kan een gemeente te maken krijgen met incidenten die de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. BCM is daarom een term die je steeds vaker hoort binnen gemeenten. Vooral proceseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt BCM eigenlijk in en welke rol speelt de proceseigenaar hierbij?
Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?
De implementatie van de AVG of Wpg is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Het is een samenspel van diverse medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder de functioneel beheerder. Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?

Meer recente berichten

Verkeerslichten maken contact met telefoons, zorgen om privacy
Verder lezen
Aantal datastelende malware infecties verzevenvoudigd sinds 2020
Verder lezen
Digitaal inbreken eitje voor deze hackers: Beveiliging is bij bedrijven heel groot probleem
Verder lezen
Booking.com meldt datalekken op tijd na ingrijpen AP
Verder lezen
AVG verzoek frauderende ambtenaar toch geen misbruik van recht, KPMG moet alsnog inzage geven
Verder lezen
Bedrijven investeren jaarlijks ruim 92.000 euro voor bijscholing cybersecurityteams
Verder lezen
Gartner: Identiteitsbeheer cruciaal voor cyberbeveiliging
Verder lezen
AP wijst politieke partijen op risico s persoonsgegevens rondom verkiezingen
Verder lezen
Delen videobeelden van misdragingen werknemer vormen geen inbreuk op AVG
Verder lezen
Onderzoek Cisco: slechts 3 procent organisaties volledig voorbereid op cyberaanval
Verder lezen