Ict-kosten Rijk fors gestegen in 2018

De uitgaven aan ICT door het Rijk zijn met 16% gestegen. En vier CIO’s hebben hun deadline voor implementatie van nieuw beveiligings- en risicobeheer niet gehaald. Deze en meer conclusies uit de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2018 lees je hier terug.

De ict-uitgaven van de rijksoverheid zijn in 2018 met zestien procent gestegen naar 3,11 miljard euro. Daarvan ging ongeveer 907 miljoen naar eigen ict-personeel, de ‘materiële ict-uitgaven’ worden geschat op 2,207 miljard euro. Capgemini, IBM, Atos, KPN en Ordina zijn betrokken bij grote meerjarige projecten binnen het Rijk.

Dat staat in de Jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2018.

De cijfers zijn schattingen en betreffen de kerndepartementen en agentschappen van de rijksoverheid. De wapensystemen van het ministerie van Defensie zijn niet in de cijfers meegenomen. Uitgaven aan externe inhuur van ict’ers evenmin. Er staan elders in de jaarrapportage wel cijfers over de rijksbrede inhuur van externen, maar die worden niet uitgesplitst naar functie. Daardoor is niet te zien hoeveel geld er naar de externe inhuur van ict’ers bij het rijk gaat. Dat bedrag komt dus nog bovenop de geschatte ict-uitgaven.

De materiële ict-uitgaven zijn door het ministerie van Financiën op Verantwoordingsdag (15 mei jl) als open data gepubliceerd.

Projecten

Eind 2018 stonden op het Rijks ICT-dashboard, de plek waar de rijksoverheid communiceert over de voortgang van grote ict-projecten, 89 projecten in uitvoering, waarvan 28 nieuwe projecten, 33 projecten die in 2018 zijn afgerond en drie projecten die zijn geannuleerd.

De belangrijkste marktpartijen die betrokken zijn bij de uitvoering van projecten worden op het Rijks ICT-dashboard gemeld. De top vijf bestaat uit Capgemini (twintig projecten), IBM (veertien projecten), Atos (elf), KPN (zeven) en Ordina (zes).

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen