Datalekken in de jeugdsector

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over aandacht voor informatieveiligheid in het jeugdveld en het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitvoert.

In het plenair debat van 17 april jl. over een datalek in het jeugdveld, heb ik aangegeven uw Kamer voor de zomer nader te informeren over de ingezette acties. In de Commissiebrief van 13 juni jl. ben ik hierop al kort ingegaan. Met deze brief informeer ik u mede namens de minister voor Rechtsbescherming uitgebreider over de stand van zaken. Dit ter voorbereiding van het VAO Jeugdhulp op 25 juni 2019.

Datalekken zijn altijd onwenselijk en bijzonder vervelend voor alle betrokkenen. Informatieveiligheid van de hele zorg is daarom van groot belang. Incidenten zoals het datalek bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) tonen aan hoe belangrijk dit is. Informatieveiligheidsrisico’s zijn nooit helemaal te voorkomen, maar we moeten zorgen dat in de zorg de bewustwording groeit, de bewaking en beveiliging worden versterkt en voldoende capaciteit bestaat om te “blussen” als het nodig is. Het is in eerste instantie aan organisaties zelf om te zorgen dat ze hun bedrijfsvoering op orde hebben. Dat geldt ook voor informatieveiligheid. Gegevensverwerking bij jeugdhulpaanbieders, VT organisaties en gecertificeerde instellingen dient te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

Met deze brief zal ik uw Kamer eerst informeren over aandacht voor informatieveiligheid in het jeugdveld, het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) uitvoert en toelichten hoe ik uitvoering geef aan de motie Hijink/Ramaekers. Ten slotte zal ik kort ingaan op de datalekken bij de SKJ en SVMN.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

10 veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen
Tien veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen zorgen ervoor dat cybercriminelen nog altijd weten in te breken bij organisaties en toegang krijgen tot netwerken en data. Welke tien fouten zijn dit en hoe kan je deze aanpakken? Je leest het in deze blog!
Wat zijn mijn plichten als verwerkingsverantwoordelijke?
Als gemeente ben je in veel gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die je verwerkt. Wanneer je verwerkersverantwoordelijke bent, horen hier een aantal plichten bij. Welke dit zijn, lees je in deze blog.
Wachtwoorden beheren? Gebruik een wachtwoordmanager!
De BIO schrijft voor dat gemeenten een wachtwoordmanager beschikbaar moeten stellen aan hun medewerkers. Maar wat is een wachtwoordmanager nu precies? Wat zijn de voordelen? En hoe veilig zijn ze? Je leest het in deze blog!

Meer recente berichten

Ook in cyberspace biedt Oekraine taaie weerstand
Verder lezen
Veilig en anoniem communiceren op het dark web
Verder lezen
Een veilige en transparante Europese markt: Digital Services Act
Verder lezen
Security experts over nieuwe security richtlijn NIS 2
Verder lezen
Cyberbeveiliging: Parlement neemt nieuwe wet aan om veerkracht EU te versterken
Verder lezen
Raad van State uit kritiek op wet voor delen data door overheid
Verder lezen
Impactstudie CSIRT s in het kader van de herziening van de NIB richtlijn
Verder lezen
NCSC: meer onderzoek naar impact van encryptie
Verder lezen
Privacytoets vergeten: onderzoek naar verkeersstromen in Enschede ligt stil
Verder lezen
PEGA commissie wil Europese regels voor inzet spyware
Verder lezen