Datalekken in de jeugdsector

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over aandacht voor informatieveiligheid in het jeugdveld en het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitvoert.

In het plenair debat van 17 april jl. over een datalek in het jeugdveld, heb ik aangegeven uw Kamer voor de zomer nader te informeren over de ingezette acties. In de Commissiebrief van 13 juni jl. ben ik hierop al kort ingegaan. Met deze brief informeer ik u mede namens de minister voor Rechtsbescherming uitgebreider over de stand van zaken. Dit ter voorbereiding van het VAO Jeugdhulp op 25 juni 2019.

Datalekken zijn altijd onwenselijk en bijzonder vervelend voor alle betrokkenen. Informatieveiligheid van de hele zorg is daarom van groot belang. Incidenten zoals het datalek bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) tonen aan hoe belangrijk dit is. Informatieveiligheidsrisico’s zijn nooit helemaal te voorkomen, maar we moeten zorgen dat in de zorg de bewustwording groeit, de bewaking en beveiliging worden versterkt en voldoende capaciteit bestaat om te “blussen” als het nodig is. Het is in eerste instantie aan organisaties zelf om te zorgen dat ze hun bedrijfsvoering op orde hebben. Dat geldt ook voor informatieveiligheid. Gegevensverwerking bij jeugdhulpaanbieders, VT organisaties en gecertificeerde instellingen dient te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

Met deze brief zal ik uw Kamer eerst informeren over aandacht voor informatieveiligheid in het jeugdveld, het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) uitvoert en toelichten hoe ik uitvoering geef aan de motie Hijink/Ramaekers. Ten slotte zal ik kort ingaan op de datalekken bij de SKJ en SVMN.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.
Implementatie van BCM – voorkomen is beter dan genezen
Om te voorkomen dat je kritische bedrijfsprocessen stilvallen, is het slim om potentiële bedreigingen vroegtijdig in kaart te brengen en een inschatting te maken van het effect van elke bedreiging op deze kritische processen. Dit proces noemen we ook wel Bedrijfs Continuïteits Management (BCM) of Bedrijfscontinuïteit. Maar hoe ga je hier mee aan de slag?

Meer recente berichten

Datahonger Chinese overheid groter dan gedacht
Verder lezen
Zwak beleid veroorzaakt cyberaanval op gemeente Buren
Verder lezen
Aanpak digitale veiligheid Gelderse gemeenten gelanceerd
Verder lezen
NSO Group: Ten minste vijf Europese landen gebruiken Pegasus
Verder lezen
Microsoft stopt met gezichtsherkenningsanalyse wegens privacyzorgen
Verder lezen
CISO Rijk Aart Jochem: Sturen op informatiebeveiliging
Verder lezen
NCSC geeft tips over response bij ransomware aanval
Verder lezen
Twee derde Nederlanders vreest inperking privacy met invoering EU wallet
Verder lezen
Noordenvelders geven meer prioriteit aan privacy
Verder lezen
Gemeenten: groot verschil tussen fysieke en digitale veiligheid
Verder lezen