Datalekken in de jeugdsector

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over aandacht voor informatieveiligheid in het jeugdveld en het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitvoert.

In het plenair debat van 17 april jl. over een datalek in het jeugdveld, heb ik aangegeven uw Kamer voor de zomer nader te informeren over de ingezette acties. In de Commissiebrief van 13 juni jl. ben ik hierop al kort ingegaan. Met deze brief informeer ik u mede namens de minister voor Rechtsbescherming uitgebreider over de stand van zaken. Dit ter voorbereiding van het VAO Jeugdhulp op 25 juni 2019.

Datalekken zijn altijd onwenselijk en bijzonder vervelend voor alle betrokkenen. Informatieveiligheid van de hele zorg is daarom van groot belang. Incidenten zoals het datalek bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) tonen aan hoe belangrijk dit is. Informatieveiligheidsrisico’s zijn nooit helemaal te voorkomen, maar we moeten zorgen dat in de zorg de bewustwording groeit, de bewaking en beveiliging worden versterkt en voldoende capaciteit bestaat om te “blussen” als het nodig is. Het is in eerste instantie aan organisaties zelf om te zorgen dat ze hun bedrijfsvoering op orde hebben. Dat geldt ook voor informatieveiligheid. Gegevensverwerking bij jeugdhulpaanbieders, VT organisaties en gecertificeerde instellingen dient te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

Met deze brief zal ik uw Kamer eerst informeren over aandacht voor informatieveiligheid in het jeugdveld, het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) uitvoert en toelichten hoe ik uitvoering geef aan de motie Hijink/Ramaekers. Ten slotte zal ik kort ingaan op de datalekken bij de SKJ en SVMN.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen