Datalekken in de jeugdsector

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over aandacht voor informatieveiligheid in het jeugdveld en het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd uitvoert.

In het plenair debat van 17 april jl. over een datalek in het jeugdveld, heb ik aangegeven uw Kamer voor de zomer nader te informeren over de ingezette acties. In de Commissiebrief van 13 juni jl. ben ik hierop al kort ingegaan. Met deze brief informeer ik u mede namens de minister voor Rechtsbescherming uitgebreider over de stand van zaken. Dit ter voorbereiding van het VAO Jeugdhulp op 25 juni 2019.

Datalekken zijn altijd onwenselijk en bijzonder vervelend voor alle betrokkenen. Informatieveiligheid van de hele zorg is daarom van groot belang. Incidenten zoals het datalek bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en Samen Veilig Midden Nederland (SVMN) tonen aan hoe belangrijk dit is. Informatieveiligheidsrisico’s zijn nooit helemaal te voorkomen, maar we moeten zorgen dat in de zorg de bewustwording groeit, de bewaking en beveiliging worden versterkt en voldoende capaciteit bestaat om te “blussen” als het nodig is. Het is in eerste instantie aan organisaties zelf om te zorgen dat ze hun bedrijfsvoering op orde hebben. Dat geldt ook voor informatieveiligheid. Gegevensverwerking bij jeugdhulpaanbieders, VT organisaties en gecertificeerde instellingen dient te voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Jeugdwet.

Met deze brief zal ik uw Kamer eerst informeren over aandacht voor informatieveiligheid in het jeugdveld, het thematisch onderzoek informatieveiligheid in de jeugdsector dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) uitvoert en toelichten hoe ik uitvoering geef aan de motie Hijink/Ramaekers. Ten slotte zal ik kort ingaan op de datalekken bij de SKJ en SVMN.

Verder lezen bij de bron
Renco Schoemaker

Recente berichten van Renco Schoemaker (bekijk alles)

Toolkit Alert Online
VNG Realisatie e-magazine #5

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap