Skip to main content

Tweede factsheet informatievoorziening en Wvggz

De VNG brengt periodiek een factsheet uit over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. In de tweede factsheet komen aan de orde: veilige mail: keuze voor een voorziening, harmonisatie beveiligingsmaatregelen en veelgestelde vragen.

1. Inleiding en doel factsheet

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt in werking op 1 januari 2020. Gemeenten berei-den zich voor op deze nieuwe wet. Ook in ketenverband wordt hard gewerkt om de wet vanaf de startdatum goed uit te kunnen voeren. De VNG maakt periodiek een factsheet over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheet zijn degenen die vanuit gemeenten bezig zijn met de informatievoorziening (IV) van de Wvggz. Dit is de tweede factsheet over de IV van de Wvggz. De eerste factsheet is – samen met veel andere informatie over de wet – te vinden op vng.nl onder Wvggz.

Deze factsheet kent de volgende opbouw:

  • Veilige mail: keuze voor een voorziening
  • Harmonisatie beveiligingsmaatregelen
  • Veelgestelde vragen / FAQ
  • Bijlage: Organisatorische eisen vanuit NTA

Daarnaast vormen de volgende twee documenten als apart bestand ook een bijlage bij deze factsheet:

  • Document van de firma Khonraad over het voldoen aan het ‘Harmonisatiedocument Informatiebeveiliging’
  • Eerste versie FAQ gemaakt door de firma Khonraad

De inhoud van deze factsheet is afgestemd met de gemeentelijke werkgroep IV-Wvggz, waarin momenteel deelgenomen wordt door de gemeenten Utrecht, Den Bosch, Ede, Arnhem, Den Haag en BAR. Ook is afge-stemd met de firma Khonraad en het ketenprogramma Wvggz.

Voor meer informatie over de Wvggz kunt u ook gebruik maken van de handreikingen voor de crisismaatregel, het verkennend onderzoek en de implementatie van de Wvggz. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VNG. Daarnaast is er informatie beschikbaar op de website www.dwangindezorg.nl.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

NIS2: tijdig voorbereid op Europese wettelijke cybersecurity regels
Verder lezen
Enschede probeert opnieuw onder boete van 6 ton voor privacy schending uit te komen
Verder lezen
Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen