Tweede factsheet informatievoorziening en Wvggz

De VNG brengt periodiek een factsheet uit over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. In de tweede factsheet komen aan de orde: veilige mail: keuze voor een voorziening, harmonisatie beveiligingsmaatregelen en veelgestelde vragen.

1. Inleiding en doel factsheet

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt in werking op 1 januari 2020. Gemeenten berei-den zich voor op deze nieuwe wet. Ook in ketenverband wordt hard gewerkt om de wet vanaf de startdatum goed uit te kunnen voeren. De VNG maakt periodiek een factsheet over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheet zijn degenen die vanuit gemeenten bezig zijn met de informatievoorziening (IV) van de Wvggz. Dit is de tweede factsheet over de IV van de Wvggz. De eerste factsheet is – samen met veel andere informatie over de wet – te vinden op vng.nl onder Wvggz.

Deze factsheet kent de volgende opbouw:

  • Veilige mail: keuze voor een voorziening
  • Harmonisatie beveiligingsmaatregelen
  • Veelgestelde vragen / FAQ
  • Bijlage: Organisatorische eisen vanuit NTA

Daarnaast vormen de volgende twee documenten als apart bestand ook een bijlage bij deze factsheet:

  • Document van de firma Khonraad over het voldoen aan het ‘Harmonisatiedocument Informatiebeveiliging’
  • Eerste versie FAQ gemaakt door de firma Khonraad

De inhoud van deze factsheet is afgestemd met de gemeentelijke werkgroep IV-Wvggz, waarin momenteel deelgenomen wordt door de gemeenten Utrecht, Den Bosch, Ede, Arnhem, Den Haag en BAR. Ook is afge-stemd met de firma Khonraad en het ketenprogramma Wvggz.

Voor meer informatie over de Wvggz kunt u ook gebruik maken van de handreikingen voor de crisismaatregel, het verkennend onderzoek en de implementatie van de Wvggz. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VNG. Daarnaast is er informatie beschikbaar op de website www.dwangindezorg.nl.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen