Tweede factsheet informatievoorziening en Wvggz

De VNG brengt periodiek een factsheet uit over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. In de tweede factsheet komen aan de orde: veilige mail: keuze voor een voorziening, harmonisatie beveiligingsmaatregelen en veelgestelde vragen.

1. Inleiding en doel factsheet

De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) treedt in werking op 1 januari 2020. Gemeenten berei-den zich voor op deze nieuwe wet. Ook in ketenverband wordt hard gewerkt om de wet vanaf de startdatum goed uit te kunnen voeren. De VNG maakt periodiek een factsheet over de informatievoorziening die nodig is om de uitvoering van de Wvggz te ondersteunen. De doelgroep van deze factsheet zijn degenen die vanuit gemeenten bezig zijn met de informatievoorziening (IV) van de Wvggz. Dit is de tweede factsheet over de IV van de Wvggz. De eerste factsheet is – samen met veel andere informatie over de wet – te vinden op vng.nl onder Wvggz.

Deze factsheet kent de volgende opbouw:

  • Veilige mail: keuze voor een voorziening
  • Harmonisatie beveiligingsmaatregelen
  • Veelgestelde vragen / FAQ
  • Bijlage: Organisatorische eisen vanuit NTA

Daarnaast vormen de volgende twee documenten als apart bestand ook een bijlage bij deze factsheet:

  • Document van de firma Khonraad over het voldoen aan het ‘Harmonisatiedocument Informatiebeveiliging’
  • Eerste versie FAQ gemaakt door de firma Khonraad

De inhoud van deze factsheet is afgestemd met de gemeentelijke werkgroep IV-Wvggz, waarin momenteel deelgenomen wordt door de gemeenten Utrecht, Den Bosch, Ede, Arnhem, Den Haag en BAR. Ook is afge-stemd met de firma Khonraad en het ketenprogramma Wvggz.

Voor meer informatie over de Wvggz kunt u ook gebruik maken van de handreikingen voor de crisismaatregel, het verkennend onderzoek en de implementatie van de Wvggz. Meer informatie hierover vindt u op de website van de VNG. Daarnaast is er informatie beschikbaar op de website www.dwangindezorg.nl.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Toezichthouders van SDT breiden samenwerking in digitaal toezicht uit
Verder lezen
Checklist voor IT contracten onder DORA
Verder lezen
Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen