Rapport kwaliteit adresgegevens BRP 2018

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het onderzoeksrapport Adreskwaliteit 2018, onderzoek naar de kwaliteit van adresgegevens in de BRP, gepubliceerd. Uit het rapport blijkt dat de kwaliteit van de adresgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) vrijwel stabiel is.

In 96,3% van de gevallen woont een persoon die in de BRP op een bepaald adres staat ingeschreven, daar ook daadwerkelijk. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport, dat het CBS op 16 augustus 2019 heeft gepubliceerd.

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft het CBS, net als in 2016, in het najaar van 2018 onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP. Het CBS heeft daarvoor op basis van een steekproef 2500 adressen bezocht, verspreid over heel Nederland. Dit om te controleren of de feitelijke bewoning overeenkomt met de registratie in de BRP.

Uitkomsten van het onderzoek

Uit het onderzoek komen de volgende resultaten naar voren:

  • De kwaliteit van de adresgegevens in de BRP is, ten opzichte van het vorige onderzoek in 2016 , vrijwel gelijk gebleven.
  • Op persoonsniveau is de kwaliteit 96,3%. Dat betekent dat in 96,3% van de gevallen de personen die in de BRP op een bepaald adres staan ingeschreven daadwerkelijk op dat adres wonen.
  • Op adresniveau is de kwaliteit 93,8%. Dat betekent dat in 93,8% van de gevallen alle in de BRP ingeschreven personen op een bepaald adres daar ook daadwerkelijk wonen.
Verder lezen bij de bron

Renco Schoemaker
Recente berichten van Renco Schoemaker (bekijk alles)

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Abonneren nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Tijdig betrokken worden als FG
In het kader van de dag van de FG een blog speciaal voor de Functionaris Gegevensbescherming. Formeel is meestal wel vastgelegd dat je als FG ‘tijdig en behoorlijk’ betrokken moet worden, maar in de praktijk word je nog weleens vanuit de flanken verrast. Herkenbaar? Lees dan snel verder!
Update: CISO, Privacy Officer en FG; wie doet en mag wat?
Activiteiten op het gebied van informatiebeveiliging en gegevensbescherming binnen gemeenten behoren te worden gecoördineerd door de CISO, de Privacy Officer en de FG. Maar wie is waarvoor verantwoordelijk? En hoe verhouden deze functies zich tot elkaar?
Praktische (privacy)tips voor thuis én op het werk
Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers zowel thuis als op locatie veilig werken én veilig zijn? Zonder afbreuk te doen aan het fundamentele recht op privacy? Dat zijn de vragen die ik in deze blog ga behandelen.

Meer recente berichten

Cyberaanval Lochem gaat de hele overheid aan
Verder lezen
Privacybeleid Aalsmeer
Verder lezen
iBestuur webinar ‘Safety by design & by default’
Verder lezen
Ledenbrief uitvoering Archiefwet
Verder lezen
Rekenkameronderzoek naar informatiebeveiliging
Verder lezen
Glad ijs
Verder lezen
Een open digitaal eID-stelsel?
Verder lezen
Wizard inkoopeisen helpt bij aanbesteding
Verder lezen
Verzamelwet gegevensbescherming
Verder lezen
Inspiratie voor digitale participatie
Verder lezen

Dat gaat je (n)iets aan

IB&P is een adviesbureau op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. We richten ons primair op de (lokale) overheid. We adviseren en ondersteunen bij het implementeren én blijvend voldoen aan o.a. de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).