Nieuwe editie CSR Magazine: ‘Zet de mens centraal in het digitale tijdperk’

Onze digitale samenleving ontwikkelt zich in een rap tempo; de fysieke en digitale wereld raken steeds verder en steeds sneller met elkaar vervlochten en dit zal een steeds groter effect hebben op onze samenleving. We moeten naar een ‘next level’ als het om onze digitale veiligheid gaat.

Nederland doet het ten opzichte van andere landen goed, maar de Cyber Security Raad (CSR) vindt het tijd om de volgende stap voorwaarts te maken door middel van een integrale aanpak met bijbehorend leiderschap. Nederland is nu onvoldoende paraat. Alle aspecten van cybersecurity moeten integraal worden aangestuurd en de mens moet daarbij centraal worden gesteld. Mens en techniek zijn immers nauw verweven met elkaar en moeten als één geheel worden gezien. De menselijke kracht dient gemobiliseerd te worden, zij kunnen onze poortwachters zijn. Voor de raad reden om in de Alert Online-weken en de European Cybersecurity Maand een nieuwe editie uit te brengen van CSR Magazine dat geheel in het teken staat van de ‘Human Factor’.

Voor deze editie van het magazine heeft de raad verschillende vooraanstaande personen uit binnen- en buitenland gevraagd de menselijke aspecten van cybersecurity te bespreken. De mens in al zijn facetten wordt daarin belicht; als burger, consument, slachtoffer, dader, sterkste en zwakste schakel, maar ook als ontwerper. Belangrijkste boodschap die in het magazine centraal staat, is dat politiek, overheid en het bedrijfsleven serieus naar hun rol moeten kijken en moeten nagaan of ze voldoende investeren in een veilige digitale toekomst en de menselijke kracht daarbij optimaal mobiliseren. Zoals Kim Putters (directeur voor Sociaal en Cultureel Planbureau) in het magazine stelt: “We hebben leiders nodig die zich durven te verbinden, de burger centraal stellen en niet primair vanuit systemen denken. Ik zie veelal dat bij bijvoorbeeld stelselwijzigingen burgers vaak het sluitstuk zijn terwijl zij ook de aanleiding vormden voor de wijziging.”

Veel goede initiatieven

Er zijn veel goede initiatieven blijkt uit het magazine, denk aan het nieuwe onderwijscurriculum dat in de maak is voor het primair en voortgezet onderwijs, initiatieven om meer cybersecurityspecialisten te werven, de aanpak van cybercrime, security en privacy by design en initiatieven vanuit de verschillende sectoren. Het zijn allemaal positieve ontwikkelingen, maar het ontbreekt volgens de raad aan een integrale visie. De basis is bij een groot deel van de overheid en het bedrijfsleven niet op orde. Statelijke dreigingen nemen toe en digitale ontwrichting ligt op de loer. We blijken onvoldoende voorbereid op eventuele cyberincidenten. Ook stevenen we af op een ernstig tekort aan cyberspecialisten.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?
Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.
Wat zet je in je jaarrapportage privacy?
Het is aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.
Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar
: Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Meer recente berichten

Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet 
Verder lezen
NCSC mag security informatie breder delen
Verder lezen
Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag
Verder lezen
Afgelopen jaar meer dan 900 datalekken bij UWV en SVB
Verder lezen
Frankrijk overweegt massasurveillance voor Olympische Spelen Parijs
Verder lezen
Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid
Verder lezen
Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt
Verder lezen
Kilometerregistratie voor betalen naar gebruik onderzocht
Verder lezen
Microsoft werkt aan integratie van GPT in Word, PowerPoint en Outlook
Verder lezen
Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s
Verder lezen