NOREA: Cyber Security Assessment & Inherente Cyber Risicoanalyse

Onze samenleving digitaliseert exponentieel. Wie kan zich de introductie van de smartphone in 2007 nog herinneren? En dat er slechts een klein groepje “nerds” als early adopters enthousiast mee aan de slag ging? Inmiddels heeft 87% van de Nederlanders een smartphone of tablet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een samenleving zonder IT eigenlijk niet meer voor te stellen. Het belang van IT zal ook alleen maar sneller toenemen.

De samenwerking tussen organisaties is steeds meer gebaseerd op (soms volledig) geautomatiseerde uitwisseling van gegevens. Hierbij heeft digitalisering een steeds grotere impact op de fysieke wereld, van zelfsturende auto’s, een groeiend aantal digitale identiteits- en betaalmiddelen tot en met het bestellen van dagelijkse boodschappen via het internet.

Deze ontwikkelingen vormen een belofte voor de toekomst. Ze vormen echter ook een uitdaging omdat onze afhankelijkheid van IT steeds groter wordt. Hoe gaan organisaties en overheden de risico’s die spelen rondom de beveiliging van deze steeds verdergaande digitalisering beheersen? Wat is het belang en invloed van de typologie van het bedrijf en de daaraan verbonden inherente risico’s? En hoe moet worden omgegaan met wat dit betekent voor medewerkers bij die organisaties? De impact van misbruik van en/of fouten in de digitale gegevensverwerking zal hierdoor in de toekomst verder toenemen. Wet- en regelgeving geven momenteel beperkt hand-vatten hoe hiermee om te gaan. De Wet van Moore, die een exponentiële groei van opslagcapaciteit en snelheid van computerchips voorspelde, heeft bijna vijftig jaar standgehouden en de gevolgen daarvan zullen voorlopig nog doorwerken. Bovendien worden belangrijke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van de Quantumcomputer, die nog meer rekenkracht kan ontwikkelen, dus dit gaat ook niet veranderen. Er zijn veel internationale gremia met specialisten die zeer bruikbare normen en richtlijnen ontwikkelen om te helpen bij het beheersen van de risico’s rondom digitalisering, zonder in te boeten op de kansen die geboden worden. Vanwege de snelheid en het belang van deze ontwikkelingen is de NOREA van mening dat publiek beschikbare hulpmiddelen als de Cyber Security Assessment en de Inherente Cyber Risicoanalyse (NOREA-CSA&ICR) bijdragen om op hoofdlijnen de risico’s rondom cybersecurity in kaart te brengen en daarmee de beheersing van deze risico’s binnen de risicomanagement cyclus te verbeteren.

De NOREA-kennisgroep CyberSecurity wenst u veel succes met het gebruik van deze hulpmiddelen. De kennisgroep nodigt u uit om haar op de hoogte te stellen van nieuwe normenkaders en richtlijnen die naar uw mening nuttig zijn. Aangezien dit een publiek beschikbare aanpak is, rekenen we op uw bijdrage in het verder ontwikkelen van de NOREA-CSA&ICR.

De NOREA-kennisgroep CyberSecurity, oktober 2019.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen