NOREA: Cyber Security Assessment & Inherente Cyber Risicoanalyse

Onze samenleving digitaliseert exponentieel. Wie kan zich de introductie van de smartphone in 2007 nog herinneren? En dat er slechts een klein groepje “nerds” als early adopters enthousiast mee aan de slag ging? Inmiddels heeft 87% van de Nederlanders een smartphone of tablet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een samenleving zonder IT eigenlijk niet meer voor te stellen. Het belang van IT zal ook alleen maar sneller toenemen.

De samenwerking tussen organisaties is steeds meer gebaseerd op (soms volledig) geautomatiseerde uitwisseling van gegevens. Hierbij heeft digitalisering een steeds grotere impact op de fysieke wereld, van zelfsturende auto’s, een groeiend aantal digitale identiteits- en betaalmiddelen tot en met het bestellen van dagelijkse boodschappen via het internet.

Deze ontwikkelingen vormen een belofte voor de toekomst. Ze vormen echter ook een uitdaging omdat onze afhankelijkheid van IT steeds groter wordt. Hoe gaan organisaties en overheden de risico’s die spelen rondom de beveiliging van deze steeds verdergaande digitalisering beheersen? Wat is het belang en invloed van de typologie van het bedrijf en de daaraan verbonden inherente risico’s? En hoe moet worden omgegaan met wat dit betekent voor medewerkers bij die organisaties? De impact van misbruik van en/of fouten in de digitale gegevensverwerking zal hierdoor in de toekomst verder toenemen. Wet- en regelgeving geven momenteel beperkt hand-vatten hoe hiermee om te gaan. De Wet van Moore, die een exponentiële groei van opslagcapaciteit en snelheid van computerchips voorspelde, heeft bijna vijftig jaar standgehouden en de gevolgen daarvan zullen voorlopig nog doorwerken. Bovendien worden belangrijke vorderingen gemaakt met de ontwikkeling van de Quantumcomputer, die nog meer rekenkracht kan ontwikkelen, dus dit gaat ook niet veranderen. Er zijn veel internationale gremia met specialisten die zeer bruikbare normen en richtlijnen ontwikkelen om te helpen bij het beheersen van de risico’s rondom digitalisering, zonder in te boeten op de kansen die geboden worden. Vanwege de snelheid en het belang van deze ontwikkelingen is de NOREA van mening dat publiek beschikbare hulpmiddelen als de Cyber Security Assessment en de Inherente Cyber Risicoanalyse (NOREA-CSA&ICR) bijdragen om op hoofdlijnen de risico’s rondom cybersecurity in kaart te brengen en daarmee de beheersing van deze risico’s binnen de risicomanagement cyclus te verbeteren.

De NOREA-kennisgroep CyberSecurity wenst u veel succes met het gebruik van deze hulpmiddelen. De kennisgroep nodigt u uit om haar op de hoogte te stellen van nieuwe normenkaders en richtlijnen die naar uw mening nuttig zijn. Aangezien dit een publiek beschikbare aanpak is, rekenen we op uw bijdrage in het verder ontwikkelen van de NOREA-CSA&ICR.

De NOREA-kennisgroep CyberSecurity, oktober 2019.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen