Update Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming

Het borgingsproduct bevat criteria om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Hiermee beogen we gemeenten concrete handvatten te bieden om een goede omgang met persoonsgegevens in de gehele organisatie te waarborgen. Het AVG borgingsproduct is verder verfijnd aan de hand van feedback van gemeenten en interne analyses.

In deze nieuwe versie (1.1) zijn de volgende onderdelen toegevoegd of aangepast:

  • De bronnen per maatregel zijn verbeterd en aangevuld. Vaak is het een verwijzing naar een AVG artikel, maar ook AVG overwegingen en, waar nodig, andere wetten zijn opgenomen. De bronnen staan in de bijlage (het Excel-werkbestand).
  • Vergelijking gemaakt met controls uit andere privacy frameworks en aanpassingen gemaakt in zoverre het relevant is voor gemeenten. Hiermee bouwt het borgingsproduct voort op bestaande best practices en wordt het verder toegespitst op de gemeentelijke sector.
  • Tabbladen instructie, definities en geïmplementeerd toegevoegd in het Excel-werkbestand.
  • Kolommen toegevoegd in het Excel-werkbestand om een audit op (een onderdeel van) de AVG te ondersteunen.
  • (Spel)fouten eruit gehaald en visuele aanpassingen om het makkelijk navigeerbaar te maken.
Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis

Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)

Mindmap Informatiebeveiliging - Eigen huis op orde
Dns-over-https: vloek of zegen?

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap