Skip to main content

Mindmap Informatiebeveiliging – Eigen huis op orde

Bestuurders en informatiedeskundigen hebben elkaar hard nodig om de informatiebeveiliging van de gemeente op orde te krijgen en houden. Terwijl beiden een eigen taal spreken en elkaar daarom niet altijd begrijpen. Deze mindmap kunnen zij als onderlegger gebruiken bij gesprekken over informatiebeveiliging. De mindmap biedt inzicht in verschillende aspecten van informatiebeveiliging en de rol die de bestuurder in dit domein heeft.

De gemeentemotor draait op informatie

Informatie is de brandstof in de motor van de gemeentelijke organisatie; van publieksbalie tot gemeenteraad en van keukentafelgesprek tot parkeerbeheer. Elke bestuurder en ambtenaar gebruikt (digitale) informatie om zijn werk te kunnen doen. Hierbij gaat het steeds vaker om vertrouwelijke informatie en informatie die eigenlijk altijd beschikbaar dient te zijn. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens of medische gegevens van WMO cliënten. Het is daarom belangrijk dat gemeenten hun informatie goed beveiligen.

Informatiebeveiliging is een zaak van iedereen. Ook het college van B&W heeft taken en bevoegdheden op dit domein. Om bestuurders wegwijs te maken, heeft de VNG de mindmap ´Informatiebeveiliging – Eigen huis op orde´ ontwikkeld. Hiervoor hebben wij burgemeesters en Chief Information Security Officers (CISO´s) geïnterviewd. Ook voerden wij gesprekken met specialisten van de Informatiebeveiligingsdienst (IBD). De mindmap is uitgewerkt met een VNG begeleidingscommissie. Daarin waren ook de IBD en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters vertegenwoordigd.

Vergelijking brand- en informatieveiligheid

De burgemeesters die wij spraken, zijn zich bewust van het belang van informatiebeveiliging en stuurden actief op een veilige digitale gemeente. Tegelijkertijd geven zij aan dat het onderwerp lastig ´vast te pakken´ was. Daarom maken zij vaak een vergelijking met brandveiligheid en de brandweer. Hiermee hebben burgemeesters veel ervaring; in de gemeente, de veiligheidsregio en met rampenoefeningen.

Omdat het zo´n mooie vergelijking is, hebben wij deze doorgetrokken in de mindmap. Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt voor brand- én voor informatieveiligheid. Daarom nemen gemeenten maatregelen om een ramp (bijvoorbeeld een datalek of een uitval van systemen) te voorkomen. Maar soms gaat het mis en moet er snel gehandeld worden om escalatie te voorkomen. Er wordt een crisisorganisatie ingericht en er worden hulptroepen ingeschakeld om de ramp te bestrijden. Preventie en Crisis zijn daarom de omvangrijkste takken in deze mindmap.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen
Rechtszaak: Stichting Data Bescherming Nederland beschuldigt Amazon van schending privacy rechten Nederlandse consumenten
Verder lezen