Zorgconsument voorzichtig met het delen van data

Uit dit onderzoek van Deloitte blijkt dat Nederlandse zorgconsumenten voorzichtiger zijn met het delen van persoonlijke gezondheidsdata dan mensen in andere landen. Over de gehele linie staan Nederlanders nog relatief terughoudend tegenover zorginnovaties.

Met de Global Survey of Health Care Consumers 2019 vergelijkt Deloitte de opvattingen van zorgconsumenten uit zeven landen: Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Nederland, Singapore, en het Verenigd Koninkrijk. De resultaten zijn gecombineerd met een vergelijkbare studie uit de Verenigde Staten uit 2018. Meer dan 2000 Nederlanders deden mee aan het onderzoek. 

Delen van data

Nederlanders zijn het meest geneigd om persoonlijke data over hun gezondheid, die zij bijhouden middels apps of bijvoorbeeld smartwatches, te delen met hun arts voor betere zorg: 39 procent van de respondenten zegt hiertoe bereid te zijn. 35 procent van de respondenten is bereid om informatie te delen met familie of eerste hulp in noodgevallen, zoals een hartstilstand. In de VS liggen deze percentages een stuk hoger, respectievelijk op 60 en 53 procent.

Als het gaat om delen van deze persoonlijke informatie met derde partijen zijn Nederlanders terughoudender. Zo zegt slechts 17 procent geanonimiseerde gezondheidsgegevens te willen delen met device-ontwikkelaars, en is 19 procent bereid om geanonimiseerde gegevens af te staan voor gezondheidsonderzoek. Uitgezonderd Duitsland liggen die percentages in alle landen hoger – in de VS zelfs op respectievelijk 40 en 39 procent.

Wat betreft geanonimiseerde data uit hun eigen medisch dossier, wil 37% van de Nederlanders dit zeker delen voor een persoonlijke analyse op geschikte behandelingen. 35% is bereid dit te delen voor ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor patiënten met dezelfde aandoening.

Van de Nederlandse respondenten die geen data uit hun medisch dossier willen delen, geeft 48 procent als reden dat ze niet weten waar die data precies voor worden gebruikt, 45 procent is bang dat de informatie niet privé blijft, en 31 procent maakt zich zorgen dat gegevens worden gebruikt voor financieel gewin van derde partijen.

“Nederlanders zijn over het algemeen minder open over hun leven dan Amerikanen”, zegt Lucien Engelen, die als Global Strategist Digital Health verbonden is aan Deloitte’s Center for the Edge. “Maar ik verwacht dat het enthousiasme toeneemt naarmate er meer nuttige toepassingen worden ontwikkeld en het delen van gezondheidsdata iets concreets oplevert.” De bereidheid om gegevens te delen is een belangrijke voorwaarde voor het ontwikkelen van dataplatforms die kunnen leiden tot nieuwe innovaties en ontdekkingen. Het delen van data kan bovendien worden ingezet voor een proactieve en preventieve benadering van gezondheid.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis

Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)

Hoe ga ik om met het Citrix-lek?
De burger heeft recht op persoonlijk contact

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap