European Data Proctection Board werkprogramma 2021-2022

De European Data Protection Board (EDPB) heeft het werkprogramma voor 2021-2022 gepubliceerd. In het werkprogramma staan vier focuspunten, waaronder het streven van de EDPB naar een consistente toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met het werkprogramma laat de EDPB zien hoe zij de lidstaten gaat helpen bij het beschermen van persoonsgegevens binnen en buiten de Europese Unie.

Werkprogramma

Het werkprogramma van de EDPB is gebaseerd op de prioriteiten van de 2021-2023 strategie. De 2021-2023 strategie bevat vier pijlers waar de EDPB de komende twee jaar aan zal werken. Hierbij ligt de nadruk op het promoten van Europese waarborgen op een mondiaal niveau. Dit draagt bij aan een effectieve bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Deze bescherming is vooral bij internationale data transfers van belang. Hieronder zullen de meest relevante pijlers voor decentrale overheden uiteen worden gezet.

Pijlers

De eerste pijler van het werkprogramma is gericht op het bevorderen van de harmonisatie en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om dit te realiseren zal de EDPB praktische en toegankelijke begeleiding bieden, en daarnaast hulpmiddelen ontwikkelen om gegevensbescherming makkelijker in de praktijk te implementeren. De EDPB zal hiervoor onder andere doorgaan met het publiceren van richtlijnen over onderwerpen waar behoefte is aan extra informatie. Met deze en andere hulpmiddelen moeten de mogelijke verschillen in de toepassing van de AVG worden verkleind en de consistentie worden bevorderd. Daarnaast zal de EDPB de Raad van de EU en het Europese Parlement adviseren over belangrijke onderwerpen die gerelateerd zijn aan de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ePrivacy-verordening. De EDPB is ook bezig met het ontwikkelen van instrumenten voor gemeenschappelijke bewustwording over de AVG bij een groter publiek. Hierbij kan gedacht worden aan tools die zijn afgestemd op niet-deskundige professionals, zoals mkb’ers en andere betrokkenen. Dit is relevant voor decentrale overheden, omdat dit hen kan helpen om mkb’ers beter te ondersteunen bij de juiste omgang met persoonsgegevens.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De BIO en het toepassen van encryptie; wat moet je weten?
Encryptie is een serieus onderdeel geworden binnen veel organisaties. Niet voor niets worden er in BIO eisen benoemd als het gaat om encryptie. Welke eisen zijn dit en wat moet je hier als CISO over weten?
De ingrediënten van een jaarverslag
In gemeenteland komt het jaarverslag er weer aan. Schrijf jij als CISO of FG al een separaat jaarverslag over informatiebeveiliging of privacy? Zeker doen!
Het bijhouden van een verwerkingsregister, hoe doe je dat?
Hoe zorg je er voor dat het bijhouden van het verwerkingsregister op een juiste en consistente wijze gebeurt?

Meer recente berichten

Gebruikersoverleg vertolkt stem van ENSIA-coördinatoren
Verder lezen
Het corona paspoort lijkt onvermijdelijk, maar wat stelt het voor?
Verder lezen
Containerschepen vol data verlaten het land
Verder lezen
Ken je risico’s, verbeter je cyberweerbaarheid
Verder lezen
Snel, slim en privacyvriendelijk gegevens uitwisselen met Ma3tch
Verder lezen
Overheid en bedrijfsleven in gesprek over bredere inzet meerfactorauthenticatie
Verder lezen
Britse overheid noemt end-to-end encryptie onacceptabel risico voor samenleving
Verder lezen
TNO claimt doorbraak in datagebruik en privacy
Verder lezen
Dekker: ‘Bewustwording voorkomt datalekken’
Verder lezen
Gartner belicht acht trends rond security en risk management
Verder lezen