Knops pleit voor meer oefenen met cybersecurity-incidenten

Demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops vindt dat er in de toekomst nog meer geoefend moet worden met cybersecurity-incidenten. Alleen zo is de maatschappij in staat om cyberaanvallen te herkennen en de gevolgen ervan te beperken. Doordat technologie en de cyberdreigingen die daarmee gepaard gaan zich zo snel ontwikkelen, kunnen we het ons niet permitteren om niets te doen.

Dat schrijft staatssecretaris Knops in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Daarin vertelt hij over wat hij tussen 2018 en 2020 heeft gedaan om de digitale weerbaarheid van de publieke sector te verhogen.

Deze initiatieven kwamen de afgelopen jaren van de grond

Zo is sinds eind 2018 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. Daarin zijn normen voor informatiebeveiliging vastgelegd waar de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen zich aan moeten houden. In samenwerking met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) zijn meerdere BIO-gerelateerde hulpmiddelen en producten ontwikkeld.

Om het inkoopbeleid van ICT-producten en diensten te verbeteren, is het instrument ‘Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO) ontwikkeld. Daarin wordt onder meer benadrukt hoe belangrijk het is om rekening te houden met informatieveiligheidseisen bij dit soort producten en diensten. Daarbij is rekening gehouden met verschillende inkoopcategorieën, zoals clouddiensten en serverplatforms.

Verder introduceerde ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) één verantwoordingsproces voor informatiebeveiliging bij gemeenten, is een vervangingsplan voor PKIoverheid-certificaten in gang gezet en werkt het ministerie aan een plan om van HTTPS verplicht te stellen bij overheidswebsites en webapplicaties. Verder zet de overheid de komende jaren haar beste beentje voor om de herkenbaarheid van overheidswebsites en e-mail te verbeteren. Kortom, de overheid zit niet stil om informatiebeveiliging in de publieke sector te verbeteren.

Verder lezen bij de bron
Erna Havinga

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De BIO en het toepassen van encryptie; wat moet je weten?
Encryptie is een serieus onderdeel geworden binnen veel organisaties. Niet voor niets worden er in BIO eisen benoemd als het gaat om encryptie. Welke eisen zijn dit en wat moet je hier als CISO over weten?
De ingrediënten van een jaarverslag
In gemeenteland komt het jaarverslag er weer aan. Schrijf jij als CISO of FG al een separaat jaarverslag over informatiebeveiliging of privacy? Zeker doen!
Het bijhouden van een verwerkingsregister, hoe doe je dat?
Hoe zorg je er voor dat het bijhouden van het verwerkingsregister op een juiste en consistente wijze gebeurt?

Meer recente berichten

Gebruikersoverleg vertolkt stem van ENSIA-coördinatoren
Verder lezen
Het corona paspoort lijkt onvermijdelijk, maar wat stelt het voor?
Verder lezen
Containerschepen vol data verlaten het land
Verder lezen
Ken je risico’s, verbeter je cyberweerbaarheid
Verder lezen
Snel, slim en privacyvriendelijk gegevens uitwisselen met Ma3tch
Verder lezen
Overheid en bedrijfsleven in gesprek over bredere inzet meerfactorauthenticatie
Verder lezen
Britse overheid noemt end-to-end encryptie onacceptabel risico voor samenleving
Verder lezen
TNO claimt doorbraak in datagebruik en privacy
Verder lezen
Dekker: ‘Bewustwording voorkomt datalekken’
Verder lezen
Gartner belicht acht trends rond security en risk management
Verder lezen