Knops pleit voor meer oefenen met cybersecurity-incidenten

Demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops vindt dat er in de toekomst nog meer geoefend moet worden met cybersecurity-incidenten. Alleen zo is de maatschappij in staat om cyberaanvallen te herkennen en de gevolgen ervan te beperken. Doordat technologie en de cyberdreigingen die daarmee gepaard gaan zich zo snel ontwikkelen, kunnen we het ons niet permitteren om niets te doen.

Dat schrijft staatssecretaris Knops in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Daarin vertelt hij over wat hij tussen 2018 en 2020 heeft gedaan om de digitale weerbaarheid van de publieke sector te verhogen.

Deze initiatieven kwamen de afgelopen jaren van de grond

Zo is sinds eind 2018 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. Daarin zijn normen voor informatiebeveiliging vastgelegd waar de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen zich aan moeten houden. In samenwerking met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) zijn meerdere BIO-gerelateerde hulpmiddelen en producten ontwikkeld.

Om het inkoopbeleid van ICT-producten en diensten te verbeteren, is het instrument ‘Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO) ontwikkeld. Daarin wordt onder meer benadrukt hoe belangrijk het is om rekening te houden met informatieveiligheidseisen bij dit soort producten en diensten. Daarbij is rekening gehouden met verschillende inkoopcategorieën, zoals clouddiensten en serverplatforms.

Verder introduceerde ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) één verantwoordingsproces voor informatiebeveiliging bij gemeenten, is een vervangingsplan voor PKIoverheid-certificaten in gang gezet en werkt het ministerie aan een plan om van HTTPS verplicht te stellen bij overheidswebsites en webapplicaties. Verder zet de overheid de komende jaren haar beste beentje voor om de herkenbaarheid van overheidswebsites en e-mail te verbeteren. Kortom, de overheid zit niet stil om informatiebeveiliging in de publieke sector te verbeteren.

Verder lezen bij de bron
Erna Havinga
Laatste berichten van Erna Havinga (alles zien)

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen