Knops pleit voor meer oefenen met cybersecurity-incidenten

Demissionair staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops vindt dat er in de toekomst nog meer geoefend moet worden met cybersecurity-incidenten. Alleen zo is de maatschappij in staat om cyberaanvallen te herkennen en de gevolgen ervan te beperken. Doordat technologie en de cyberdreigingen die daarmee gepaard gaan zich zo snel ontwikkelen, kunnen we het ons niet permitteren om niets te doen.

Dat schrijft staatssecretaris Knops in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Daarin vertelt hij over wat hij tussen 2018 en 2020 heeft gedaan om de digitale weerbaarheid van de publieke sector te verhogen.

Deze initiatieven kwamen de afgelopen jaren van de grond

Zo is sinds eind 2018 de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) van kracht. Daarin zijn normen voor informatiebeveiliging vastgelegd waar de Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen zich aan moeten houden. In samenwerking met het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) zijn meerdere BIO-gerelateerde hulpmiddelen en producten ontwikkeld.

Om het inkoopbeleid van ICT-producten en diensten te verbeteren, is het instrument ‘Inkoopeisen Cybersecurity Overheid (ICO) ontwikkeld. Daarin wordt onder meer benadrukt hoe belangrijk het is om rekening te houden met informatieveiligheidseisen bij dit soort producten en diensten. Daarbij is rekening gehouden met verschillende inkoopcategorieën, zoals clouddiensten en serverplatforms.

Verder introduceerde ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) één verantwoordingsproces voor informatiebeveiliging bij gemeenten, is een vervangingsplan voor PKIoverheid-certificaten in gang gezet en werkt het ministerie aan een plan om van HTTPS verplicht te stellen bij overheidswebsites en webapplicaties. Verder zet de overheid de komende jaren haar beste beentje voor om de herkenbaarheid van overheidswebsites en e-mail te verbeteren. Kortom, de overheid zit niet stil om informatiebeveiliging in de publieke sector te verbeteren.

Verder lezen bij de bron
Erna Havinga

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Risicomanagement en bewustwording; lege containers?
Risicomanagement en bewustwording, we vinden het allemaal belangrijk. Mooie woorden die wijs en logisch klinken. Alleen in de praktijk blijft het vaak bij woorden. Waarom?
Is jouw gegevensverwerking rechtmatig?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, eist de AVG dat je eerst moet nagaan of de verwerking rechtmatig is. Is dit niet het geval? Dan mogen er geen persoonsgegevens worden verwerkt. Maar hoe weet je of jouw gegevensverwerking rechtmatig is?
Het NIST CyberSecurity Framework als kans?
Binnen informatiebeveiliging praten we vaak over normen, managementsystemen en frameworks. Zo heb je het NIST Cyber Security Framework, maar hoe verhoudt dat zich tot het ISMS en de BIO? Lees het in onze blog.

Meer recente berichten

Standpunt Raad van de EU over data governance act
Verder lezen
Vier voordelen van cloudneutrale toegangsbeveiliging
Verder lezen
PKIoverheid certificaten vervangen: waarom en hoe?
Verder lezen
Podcastserie Privacy in de praktijk
Verder lezen
Hints en tips bij de implementatie van de ISO27701
Verder lezen
Informatiebeveiliging hoog op de agenda van het CBS
Verder lezen
Platform voor veilig delen medische data in de maak
Verder lezen
Experts rekenen op miljoenenschade VDL: Alle schijn van afpersing
Verder lezen
Accountantskantoren moeten nog flink aan de slag met de AVG
Verder lezen
Nederland gaat samen met andere landen ransomware te lijf
Verder lezen