Meer mogelijkheden om informatie te delen voor NCSC

De afgelopen maanden is de minister van JenV in samenspraak met andere betrokken ministers nagegaan of er aanvullingen nodig zijn op de huidige wettelijke taken en bevoegdheden van het NCSC om informatie te delen. Hierover heeft hij een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zoals onder andere blijkt uit het Cyber Security Beeld Nederland 2020, is de digitale dreiging permanent. Daarnaast misbruiken allerlei actoren het digitale domein voor cyberaanvallen die onze maatschappij gedurende korte of langere tijd kunnen verlammen. Verhoging van de digitale weerbaarheid blijft de belangrijkste maatregel om deze risico’s te beheersen. Ook in de toekomst zal een stevige inzet op digitale weerbaarheid noodzakelijk blijven.

Landelijk Dekkend Stelsel

Op basis van de Wbni is het de primaire taak van het NCSC om vitale aanbieders en Rijksoverheidsorganisaties in geval van dreigingen en incidenten met betrekking tot hun netwerk- en informatiesystemen te informeren, adviseren en indien nodig bijstand te verlenen. Uiteraard is digitale veiligheid ook voor organisaties die geen vitale aanbieder of Rijksoverheid zijn van belang. Daarom heeft het kabinet sinds 2018 ingezet op de ontwikkeling van het Landelijk Dekkend Stelsel (LDS) van cybersecurity samenwerkingsverbanden, zodat ook die andere organisaties via het LDS zo goed mogelijk kunnen worden voorzien van relevante dreigingsinformatie.

Het LDS is een belangrijk instrument om informatie-uitwisseling mogelijk te maken. Tegelijkertijd is het LDS als onderdeel van de Nederlandse cybersecurityaanpak nog steeds in opbouw. Vanwege de snelle ontwikkelingen op het digitale vlak is bekeken of aanvullingen op de wettelijke taken en bevoegdheden van het NCSC op dit gebied nodig zijn.

Mogelijke wijzigingen Wbni

De minister vindt dat obstakels bij informatiedeling door het NCSC onwenselijk zijn. Daarom wordt op dit moment bekeken of de Wbni op een aantal punten moet worden gewijzigd.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De BIO en het toepassen van encryptie; wat moet je weten?
Encryptie is een serieus onderdeel geworden binnen veel organisaties. Niet voor niets worden er in BIO eisen benoemd als het gaat om encryptie. Welke eisen zijn dit en wat moet je hier als CISO over weten?
De ingrediënten van een jaarverslag
In gemeenteland komt het jaarverslag er weer aan. Schrijf jij als CISO of FG al een separaat jaarverslag over informatiebeveiliging of privacy? Zeker doen!
Het bijhouden van een verwerkingsregister, hoe doe je dat?
Hoe zorg je er voor dat het bijhouden van het verwerkingsregister op een juiste en consistente wijze gebeurt?

Meer recente berichten

Gebruikersoverleg vertolkt stem van ENSIA-coördinatoren
Verder lezen
Het corona paspoort lijkt onvermijdelijk, maar wat stelt het voor?
Verder lezen
Containerschepen vol data verlaten het land
Verder lezen
Ken je risico’s, verbeter je cyberweerbaarheid
Verder lezen
Snel, slim en privacyvriendelijk gegevens uitwisselen met Ma3tch
Verder lezen
Overheid en bedrijfsleven in gesprek over bredere inzet meerfactorauthenticatie
Verder lezen
Britse overheid noemt end-to-end encryptie onacceptabel risico voor samenleving
Verder lezen
TNO claimt doorbraak in datagebruik en privacy
Verder lezen
Dekker: ‘Bewustwording voorkomt datalekken’
Verder lezen
Gartner belicht acht trends rond security en risk management
Verder lezen