AVG inzagerecht – wat is het recht op inzage?

Sinds de Algemene Verordening Gegevensbescherming in 2018 van kracht is, beroepen tegenwoordig steeds meer mensen zich op het recht op inzage. Het gevolg is dat organisaties steeds vaker te maken krijgen met inzageverzoeken. Echter blijkt dat inzageverzoeken voor veel organisaties niet duidelijk zijn en uit kunnen monden tot een ware nachtmerrie. Ondanks het feit dat er nog veel onduidelijkheden bestaan omtrent inzageverzoeken, is het belangrijk zorgvuldig om te gaan met inzageverzoeken om eventuele boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) te vermijden.

In een vorige blog is al besproken hoe u in vier stappen met gebruik van technologie de impact een inzageverzoek voor uw organisatie kunt beperken. In deze blog en de komende reeks zal ik u meenemen in de wereld van het recht op inzage binnen de AVG, en dieper ingaan op de instrumenten die het proces van een inzageverzoek kunnen versnellen en vereenvoudigen.

Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG?

Volgens de AVG wordt onder  persoonsgegevens verstaan alle informatie over een geïdentificeerde, of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Maar de vraag is nu wat onder “alle informatie over” wordt verstaan en wanneer een persoon identificeerbaar is?

Relevante persoonsgegevens

Onder “alle informatie over” wordt verstaan alle informatie dat gekoppeld is aan een identificeerbaar persoon in welke vorm dan ook. Het kan dus gaan om digitale of schriftelijke gegevens. Ook foto’s en video-opnamen van personen kunnen gekwalificeerd worden als persoonsgegevens. Maar ook gegevens over overleden personen kunnen beschouwd worden als persoonsgegevens als ze iets zeggen over levende personen. Het begrip persoonsgegevens omvat dus veel meer dan alleen naam en adres.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Met de BIO bezig blijven: hoe lang?
De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geen eenvoudige opgave. Waarom wil het niet zo vlotten? Dat staat centraal in deze blog.
Security by Design concreet gemaakt
Met de komst van de AVG in 2018, is er ook veel aandacht voor de begrippen ‘Privacy by Design’ en ‘Security by Design’. Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld en waarom is het zo belangrijk? In deze blog wil ik graag specifiek ingaan op Security by Design.
Mobile Device Management: MDM, MAM en Windows 10
Vanuit de BIO is het helder dat je een vorm van beheer dient te voeren op apparaten, waaronder mobiele apparaten als telefoons, tablets en laptops. Welke mogelijkheden heb je daar eigenlijk tot je beschikking voor iOS, Android en Windows 10?

Meer recente berichten

Google Analytics krijgt privacy-update, minder cookies nodig
Verder lezen
Masterclasses informatiebeveiliging
Verder lezen
Nieuw kabinet: kom met een visie voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur
Verder lezen
CBS: Relatief veel datalekken in gezondheidszorg
Verder lezen
Slagkracht AIVD en MIVD – De wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt
Verder lezen
Stappenplan moet datalek na verlopen domeinnaam voorkomen
Verder lezen
Naar een gemeente met alleen nog veilige wachtwoorden (webinar)
Verder lezen
De digitale gemeente: Sleutel ligt in verbinding beleid en uitvoering
Verder lezen
Praktische problemen bij het afknippen van hashes
Verder lezen
Lets talk about hacks – Strategische keuzes rondom cybersecurity
Verder lezen