Burgemeesters: in regeerakkoord meer cyberbeleid

De onderhandelingen over een nieuw regeerakkoord missen prioriteit voor digitale veiligheid. Veertien cyberburgemeesters roepen op tot meer vaart en borging in het overheidsbeleid. Het liefst zien ze het thema ondergebracht bij één bewindspersoon en één beleidsdepartement. Ook is meer geld voor een lokale aanpak welkom.

De cyberburgemeesters zijn binnen hun regio portefeuillehouder van het cyberbeleid. De veertien stelden een pamflet op waarin zij hun wensen kenbaar maken aan de onderhandelaars over het regeerakkoord.

De wensen zijn ingegeven door de snelle maatschappelijke digitalisering en de risico’s die hiermee gepaard gaan. De burgemeesters schrijven dat ze verantwoordelijk zijn voor informatiebeveiliging, voorbereiding op cyberincidenten en online aangejaagde ordeverstoringen en regie van lokaal veiligheidsbeleid waaronder cybercrime.

Support en regie

‘We kunnen de rappe ontwikkelingen in de digitale wereld als lokale overheden niet individueel bijbenen. We hebben landelijk support en regie nodig om aan onze verantwoordelijkheden invulling te geven.’ Volgens de burgemeesters bestaan weliswaar allerlei proeftuinen, projecten en programma’s op landelijk, regionaal en lokaal niveau, maar kunnen deze ‘aan kracht winnen’.

De veertien roepen op om te investeren in onderlinge samenhang en structurele middelen. ‘Nu kenmerkt het beleid zich door incidentele impulsen en support. Dat leidt niet tot wezenlijke verandering. Ook worden de middelen hierdoor niet altijd efficiënt besteed.’ In het pamflet schrijven ze dat het huidige beleid slechts enkele gemeenten vooruitbrengt en niet alle 352 in Nederland.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Met de BIO bezig blijven: hoe lang?
De implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geen eenvoudige opgave. Waarom wil het niet zo vlotten? Dat staat centraal in deze blog.
Security by Design concreet gemaakt
Met de komst van de AVG in 2018, is er ook veel aandacht voor de begrippen ‘Privacy by Design’ en ‘Security by Design’. Maar wat wordt hier nu eigenlijk mee bedoeld en waarom is het zo belangrijk? In deze blog wil ik graag specifiek ingaan op Security by Design.
Mobile Device Management: MDM, MAM en Windows 10
Vanuit de BIO is het helder dat je een vorm van beheer dient te voeren op apparaten, waaronder mobiele apparaten als telefoons, tablets en laptops. Welke mogelijkheden heb je daar eigenlijk tot je beschikking voor iOS, Android en Windows 10?

Meer recente berichten

Google Analytics krijgt privacy-update, minder cookies nodig
Verder lezen
Masterclasses informatiebeveiliging
Verder lezen
Nieuw kabinet: kom met een visie voor een toekomstbestendige digitale infrastructuur
Verder lezen
CBS: Relatief veel datalekken in gezondheidszorg
Verder lezen
Slagkracht AIVD en MIVD – De wet dwingt, de tijd dringt, de praktijk wringt
Verder lezen
Stappenplan moet datalek na verlopen domeinnaam voorkomen
Verder lezen
Naar een gemeente met alleen nog veilige wachtwoorden (webinar)
Verder lezen
De digitale gemeente: Sleutel ligt in verbinding beleid en uitvoering
Verder lezen
Praktische problemen bij het afknippen van hashes
Verder lezen
Lets talk about hacks – Strategische keuzes rondom cybersecurity
Verder lezen