Handreiking Wgs in samenwerking met de AP

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn bij gemeenten. 

Daarom heeft de VNG in samenwerking met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten. Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen. 

De Wgs regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet. 

Wat is het probleem?

De afgelopen jaren zijn er bij de AP meerdere signalen, klachten en vragen ontvangen over schuldhulpverlening. 
Het probleem is vaak dat het niet duidelijk is welke gegevens de verschillende partijen met elkaar mogen delen en onder welke voorwaarden. In de praktijk blijkt dat er gegevens worden gedeeld zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat. 
Een aantal van deze onduidelijkheden komt aan bod in de wijziging van de Wgs, die op 1 januari 2021 van kracht is geworden. 

Handreiking Wgs

De Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening – Aandachtspunten volgens de AP geeft eerst een kort overzicht van de wijzigingen. Daarna wordt er ingegaan op de aandachtspunten voor gemeenten (waaronder wijkteams) en professionals die betrokken zijn bij de uitvoering.  
De handreiking gaat, net als de Wgs, uit van de verschillende fasen in de schuldhulpverlening (vroegsignalering, toegang tot schuldhulpverlening, plan van aanpak en uitvoering hulpverlening). 
Verder staan er in de handreiking extra aandachtspunten om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Zoals uitbesteding/mandatering, beroepsgeheimen en het informeren van burgers. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Risicomanagement en bewustwording; lege containers?
Risicomanagement en bewustwording, we vinden het allemaal belangrijk. Mooie woorden die wijs en logisch klinken. Alleen in de praktijk blijft het vaak bij woorden. Waarom?
Is jouw gegevensverwerking rechtmatig?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, eist de AVG dat je eerst moet nagaan of de verwerking rechtmatig is. Is dit niet het geval? Dan mogen er geen persoonsgegevens worden verwerkt. Maar hoe weet je of jouw gegevensverwerking rechtmatig is?
Het NIST CyberSecurity Framework als kans?
Binnen informatiebeveiliging praten we vaak over normen, managementsystemen en frameworks. Zo heb je het NIST Cyber Security Framework, maar hoe verhoudt dat zich tot het ISMS en de BIO? Lees het in onze blog.

Meer recente berichten

Standpunt Raad van de EU over data governance act
Verder lezen
Vier voordelen van cloudneutrale toegangsbeveiliging
Verder lezen
PKIoverheid certificaten vervangen: waarom en hoe?
Verder lezen
Podcastserie Privacy in de praktijk
Verder lezen
Hints en tips bij de implementatie van de ISO27701
Verder lezen
Informatiebeveiliging hoog op de agenda van het CBS
Verder lezen
Platform voor veilig delen medische data in de maak
Verder lezen
Experts rekenen op miljoenenschade VDL: Alle schijn van afpersing
Verder lezen
Accountantskantoren moeten nog flink aan de slag met de AVG
Verder lezen
Nederland gaat samen met andere landen ransomware te lijf
Verder lezen