Schuldhulpverlening: onduidelijkheid over gegevensuitwisseling bij gemeenten

Voor gemeenten is het vaak niet duidelijk welke persoonsgegevens ze mogen verwerken in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs). Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van signalen, klachten en vragen. Ondanks de wijziging van de Wgs die begin dit jaar juist moest zorgen voor meer duidelijkheid, blijken gemeenten en andere betrokkenen met het oog op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de praktijk nog veel vragen te hebben. Daarom heeft de AP een handreiking opgesteld met aandachtspunten om aan de privacywetgeving te voldoen.

Waarom is de wet gemeentelijke schuldhulpverlening belangrijk voor gemeenten?

Volgens de Wgs zijn gemeenten verantwoordelijk voor het bieden van hulp aan inwoners die problematische betaalachterstanden hebben met betrekking tot hun vaste lasten of andere schulden hebben die problematisch zijn of kunnen worden. Met name het vroegtijdig opvangen van signalen van burgers die beginnende schulden hebben en het risico lopen om in de problemen te komen is een belangrijke taak voor gemeenten. Dit heet vroegsignalering. De Wgs stelt schuldhulpverleners en schuldeisers in staat om in een vroeg stadium gegevens direct en zonder toestemming van de burger te verzamelen en uit te kunnen wisselen. Daarmee kunnen gemeenten op basis van deze signalen uit eigen beweging hun burgers schuldhulpverlening aanbieden.

Om effectief en efficiënt schuldhulp te verlenen is informatie nodig over bijvoorbeeld het salaris, de gezondheid, de onderneming of woning van de persoon met schulden. Deze informatie wordt ingewonnen bij verschillende partijen. Een gemeente kan bijvoorbeeld informatie krijgen over het inkomen en de afloscapaciteit van de betrokken burger via de Belastingdienst en uitkeringsinstanties. Ook hebben gemeenten informatie nodig wanneer zij een plan opstellen om hun inwoners maatschappelijk te ondersteunen. Daarmee zijn gemeenten verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens en dan moet er rekening worden gehouden met de verwerkingsbeginselen uit de AVG. Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet namelijk een grondslag zijn. Het blijkt in de praktijk echter onduidelijk te zijn welke gegevens mogen worden verwerkt.

Wat is het probleem van schuldhulpverlening bij gemeenten?

De AP geeft aan dat zij in de afgelopen jaren meerdere signalen, klachten en vragen heeft ontvangen over schuldhulpverlening. Hierbij is het probleem dat vaak niet duidelijk is welke gegevens de verschillende partijen met elkaar mogen delen op grond van de AVG. In de praktijk worden hierdoor gegevens gedeeld zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Risicomanagement en bewustwording; lege containers?
Risicomanagement en bewustwording, we vinden het allemaal belangrijk. Mooie woorden die wijs en logisch klinken. Alleen in de praktijk blijft het vaak bij woorden. Waarom?
Is jouw gegevensverwerking rechtmatig?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, eist de AVG dat je eerst moet nagaan of de verwerking rechtmatig is. Is dit niet het geval? Dan mogen er geen persoonsgegevens worden verwerkt. Maar hoe weet je of jouw gegevensverwerking rechtmatig is?
Het NIST CyberSecurity Framework als kans?
Binnen informatiebeveiliging praten we vaak over normen, managementsystemen en frameworks. Zo heb je het NIST Cyber Security Framework, maar hoe verhoudt dat zich tot het ISMS en de BIO? Lees het in onze blog.

Meer recente berichten

Standpunt Raad van de EU over data governance act
Verder lezen
Vier voordelen van cloudneutrale toegangsbeveiliging
Verder lezen
PKIoverheid certificaten vervangen: waarom en hoe?
Verder lezen
Podcastserie Privacy in de praktijk
Verder lezen
Hints en tips bij de implementatie van de ISO27701
Verder lezen
Informatiebeveiliging hoog op de agenda van het CBS
Verder lezen
Platform voor veilig delen medische data in de maak
Verder lezen
Experts rekenen op miljoenenschade VDL: Alle schijn van afpersing
Verder lezen
Accountantskantoren moeten nog flink aan de slag met de AVG
Verder lezen
Nederland gaat samen met andere landen ransomware te lijf
Verder lezen