Raad van State ten onrechte positief over Super SyRI

Waar privacytoezichthouder AP in haar laatste advies opnieuw hard stelling neemt tegen de controversiele datakoppelwet WGS, lijkt de eerder even kritische Raad van State van mening te zijn veranderd. Een raadselachtige draai volgens het Platform Burgerrechten, dat de Senaat oproept het voorstel alsnog op fundamentele gronden te verwerpen.

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS, zie onderaan voor achtergrondinformatie) ligt sinds begin dit jaar bij de Eerste Kamer, die de behandeling stil legde en nader advies vroeg aan de Autoriteit Persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens en de Afdeling advisering van de Raad van State. De adviezen van de AP en het College waren zeer kritisch en wezen erop dat de rechtsbescherming van burgers onder de wet op losse schroeven komt te staan. De AP adviseerde dringend om het voorstel niet aan te nemen.

De Raad van State lijkt nu echter verschillende ingangen te zien waardoor de wet grotendeels ongewijzigd kan worden ingevoerd, ondanks dat het adviesorgaan vorig jaar nog negatief adviseerde. Het Platform Burgerrechten heeft daarover de Eerste Kamer aangeschreven en met klem verzocht de wet niet aan te nemen, in lijn met het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en het eerdere advies van de Raad van State.

Raad van State adviseert opzij schuiven Grondwet

Een van de grootste problemen van de WGS is dat de minister zonder grondige wetsbehandeling samenwerkingsverbanden aan de wet kan toevoegen in lagere wetgeving die het parlement niet kan wijzigen. Waar de Raad van State vorig jaar nog duidelijk aangaf dat de WGS om die reden op ramkoers lag met de Grondwet, stelt ze in haar nieuwste advies voor om hier toch een mogelijkheid voor te maken. In een geval van spoed, zo stelt de RvS, moet het voor de minister mogelijk zijn om nieuwe samenwerkingsverbanden aan de wet toe te voegen, om deze pas later inhoudelijk door de Kamer te laten behandelen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De impact van de nieuwe ISO27002 op de BIO
Met de komst van de nieuwe ISO27002 zal ook de BIO veranderen. Wat is de impact van deze verandering? Lees het in de blog.
Applicatiebeheer in relatie tot de BIO
De implementatie van de BIO is niet alleen specifiek de verantwoording van de CISO. Het is een samenspel van diverse specialisten uit verschillende vakgebieden, waaronder ook applicatiebeheer.
Zó hack je een stad!
Elke organisatie is te hacken. Met de e-guide ‘Zo hack je een stad’ van Den Haag kan iedere gemeente nu een eigen variant organiseren.

Meer recente berichten

Google Analytics binnenkort verboden?
Verder lezen
Besluitvormers weten niet hoe ze proactiever kunnen zijn op het gebied van cybersecurity
Verder lezen
Maak van cybercriminaliteit een echt misdrijf
Verder lezen
Deel patienten weigert e health wegens privacy zorgen
Verder lezen
HUB privacy en gegevensdeling beschikbaar
Verder lezen
Week van de Digitale Ethiek
Verder lezen
Cybersecurity: de trends van nu
Verder lezen
Privacy of veiligheid? Defensie wil tijdelijke aanpassingen sleepwet voor cyberaanvallen
Verder lezen
Digitale identiteit met al je persoonsgegevens? Als het aan Nederland en de EU ligt wel
Verder lezen
Cyberaanval tegen Defensie legt mailverkeer al vier weken plat
Verder lezen