Raad van State ten onrechte positief over Super SyRI

Waar privacytoezichthouder AP in haar laatste advies opnieuw hard stelling neemt tegen de controversiele datakoppelwet WGS, lijkt de eerder even kritische Raad van State van mening te zijn veranderd. Een raadselachtige draai volgens het Platform Burgerrechten, dat de Senaat oproept het voorstel alsnog op fundamentele gronden te verwerpen.

De Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (WGS, zie onderaan voor achtergrondinformatie) ligt sinds begin dit jaar bij de Eerste Kamer, die de behandeling stil legde en nader advies vroeg aan de Autoriteit Persoonsgegevens, het College voor de Rechten van de Mens en de Afdeling advisering van de Raad van State. De adviezen van de AP en het College waren zeer kritisch en wezen erop dat de rechtsbescherming van burgers onder de wet op losse schroeven komt te staan. De AP adviseerde dringend om het voorstel niet aan te nemen.

De Raad van State lijkt nu echter verschillende ingangen te zien waardoor de wet grotendeels ongewijzigd kan worden ingevoerd, ondanks dat het adviesorgaan vorig jaar nog negatief adviseerde. Het Platform Burgerrechten heeft daarover de Eerste Kamer aangeschreven en met klem verzocht de wet niet aan te nemen, in lijn met het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens en het eerdere advies van de Raad van State.

Raad van State adviseert opzij schuiven Grondwet

Een van de grootste problemen van de WGS is dat de minister zonder grondige wetsbehandeling samenwerkingsverbanden aan de wet kan toevoegen in lagere wetgeving die het parlement niet kan wijzigen. Waar de Raad van State vorig jaar nog duidelijk aangaf dat de WGS om die reden op ramkoers lag met de Grondwet, stelt ze in haar nieuwste advies voor om hier toch een mogelijkheid voor te maken. In een geval van spoed, zo stelt de RvS, moet het voor de minister mogelijk zijn om nieuwe samenwerkingsverbanden aan de wet toe te voegen, om deze pas later inhoudelijk door de Kamer te laten behandelen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen