Toenemende digitale dreiging vereist meer focus op cyberweerbaarheid

De Nederlandse digitale infrastructuur wordt bedreigd. Winkelketens, zorginstellingen en industrie zijn steeds vaker doelwit van cyberaanvallen. En zelfs vitale diensten als onze energievoorziening en telecommunicatie hebben te maken met digitale dreiging. Dat kan leiden tot manipulatie, uitval en ernstige schade. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Reden voor Agentschap Telecom het toezicht op cyberweerbaarheid te intensiveren.

Kwaliteit en betrouwbaarheid mobiele netwerken

Om uitval en manipulatie van netwerken te voorkomen, moeten operators alles in het werk stellen hun netwerken veilig en betrouwbaar te houden. Agentschap Telecom controleert daarom of ze voldoen aan de eisen die de ministeriele Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie stelt. Na een periode van voorlichting en voorbereiding, start het agentschap in oktober met gerichte inspecties op dit vlak.

Aanbieders van communicatie diensten als Whatsapp en Skype vallen vanaf dit jaar ook onder het toezicht van Agentschap Telecom. In verband met het maatschappelijke belang geldt ook voor dergelijke over‐the‐top diensten (OTT) een verplichting om op basis van de zorgplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om verstoring of uitval te voorkomen. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen