Toenemende digitale dreiging vereist meer focus op cyberweerbaarheid

De Nederlandse digitale infrastructuur wordt bedreigd. Winkelketens, zorginstellingen en industrie zijn steeds vaker doelwit van cyberaanvallen. En zelfs vitale diensten als onze energievoorziening en telecommunicatie hebben te maken met digitale dreiging. Dat kan leiden tot manipulatie, uitval en ernstige schade. Uiteindelijk kan het zelfs leiden tot maatschappelijke ontwrichting. Reden voor Agentschap Telecom het toezicht op cyberweerbaarheid te intensiveren.

Kwaliteit en betrouwbaarheid mobiele netwerken

Om uitval en manipulatie van netwerken te voorkomen, moeten operators alles in het werk stellen hun netwerken veilig en betrouwbaar te houden. Agentschap Telecom controleert daarom of ze voldoen aan de eisen die de ministeriele Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie stelt. Na een periode van voorlichting en voorbereiding, start het agentschap in oktober met gerichte inspecties op dit vlak.

Aanbieders van communicatie diensten als Whatsapp en Skype vallen vanaf dit jaar ook onder het toezicht van Agentschap Telecom. In verband met het maatschappelijke belang geldt ook voor dergelijke over‐the‐top diensten (OTT) een verplichting om op basis van de zorgplicht alle maatregelen te nemen die nodig zijn om verstoring of uitval te voorkomen. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen