EU organen niet paraat genoeg voor cyberdreiging

Het aantal cyberaanvallen tegen instellingen van de Europese Unie neemt snel toe, maar de maatregelen die worden genomen, zijn niet voldoende. Die waarschuwing geeft de Europese Rekenkamer. EU instellingen zijn een aantrekkelijk doelwit voor digitale aanvallen. Bovendien zijn ze nauw met elkaar verweven, dus een tekortkoming bij de ene kan al snel een probleem zijn voor de andere.

De instellingen pakken cyberbeveiliging niet consistent aan, ze beschikken niet altijd over de essentiele controles en goede praktijken en de cyberbeveiligingsopleidingen zijn niet systematisch georganiseerd. Sommige EU-organen besteden bovendien aanzienlijk minder dan andere aan beveiliging – de toewijzing van middelen varieert sterk.

Russische inlichtingendienst en een Chinese spionagegroep

Het aantal significante cyberincidenten bij EU-organen is meer dan vertienvoudigd, schrijft de Europese Rekenkamer verder, terwijl telewerken heeft geleid tot een forse toename van het aantal potentiele toegangspunten voor aanvallers. Aanvallers maken gebruik van nieuwe methoden en technologieen en het onderzoeken van incidenten kan maanden duren.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen