Diverse algoritmes Rijk voldoen niet aan basisvereisten

Een verantwoorde inzet van algoritmes door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid is mogelijk, maar in de praktijk niet altijd het geval. De Algemene Rekenkamer heeft bij 3 algoritmes vastgesteld dat deze voldoen aan alle basisvereisten. Bij 6 andere bestaan uiteenlopende risico s: gebrekkige controle op prestaties of effecten, vooringenomenheid, datalek of ongeautoriseerde toegang.

Deze onderzoeksbevindingen zijn voor de staatssecretaris voor Digitalisering reden geweest direct in te grijpen. Zij laat daarmee zien het Rekenkameronderzoek en haar coordinerende taak voor digitalisering binnen de rijksoverheid serieus te nemen. Zij gaat met de uitvoeringsorganisaties aan het werk om de tekortkomingen aan te pakken. Voor het zomerreces wil zij de Tweede Kamer informeren over eventuele vervolgstappen. 
De Algemene Rekenkamer noemt de reacties van specifiek de politie en dienst Migratie op de uitkomst van het Rekenkameronderzoek zorgelijk, omdat zij lijken af te wijken van de inzet van de staatssecretaris voor Digitalisering. De verantwoordelijk vakminister zou beide organisaties kunnen vragen de gesignaleerde risico s bij de algoritmes aan te pakken, omdat deze wel degelijk burgers kunnen raken. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de inzet van algoritmes door de rijksoverheid op een verantwoorde wijze plaatsvindt.

Uitschakelen algoritme niet risicoloos

Algoritmes gebruiken is nuttig en behulpzaam, maar niet zonder risico s. De betrokken ministers wordt onder meer aanbevolen systematische afwijkingen door algoritmes inzichtelijk te maken met controles op het effect van vooringenomenheid (bias). Dit verkleint de kans op onwenselijke uitkomsten bij de toepassing.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.
Implementatie van BCM – voorkomen is beter dan genezen
Om te voorkomen dat je kritische bedrijfsprocessen stilvallen, is het slim om potentiële bedreigingen vroegtijdig in kaart te brengen en een inschatting te maken van het effect van elke bedreiging op deze kritische processen. Dit proces noemen we ook wel Bedrijfs Continuïteits Management (BCM) of Bedrijfscontinuïteit. Maar hoe ga je hier mee aan de slag?

Meer recente berichten

Noordenvelders geven meer prioriteit aan privacy
Verder lezen
Gemeenten: groot verschil tussen fysieke en digitale veiligheid
Verder lezen
Zo bereid je je voor op Russische cyberaanval
Verder lezen
Privacy gebruikers van sommige zelfhulpapps onder de maat
Verder lezen
Ambitieus plan voor Europees patientendossier
Verder lezen
DTC waarschuwt ruim 300 keer voor kwetsbare Atlassian Confluence systemen
Verder lezen
IT bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen ransomware
Verder lezen
Zorgen om privacy werknemers bij wet Werken waar je wilt
Verder lezen
Inperking privacy door cyberwet legitiem
Verder lezen
Risico op verwarring tijdens cybercrises door wetsvoorstel
Verder lezen