Diverse algoritmes Rijk voldoen niet aan basisvereisten

Een verantwoorde inzet van algoritmes door uitvoeringsorganisaties van de rijksoverheid is mogelijk, maar in de praktijk niet altijd het geval. De Algemene Rekenkamer heeft bij 3 algoritmes vastgesteld dat deze voldoen aan alle basisvereisten. Bij 6 andere bestaan uiteenlopende risico s: gebrekkige controle op prestaties of effecten, vooringenomenheid, datalek of ongeautoriseerde toegang.

Deze onderzoeksbevindingen zijn voor de staatssecretaris voor Digitalisering reden geweest direct in te grijpen. Zij laat daarmee zien het Rekenkameronderzoek en haar coordinerende taak voor digitalisering binnen de rijksoverheid serieus te nemen. Zij gaat met de uitvoeringsorganisaties aan het werk om de tekortkomingen aan te pakken. Voor het zomerreces wil zij de Tweede Kamer informeren over eventuele vervolgstappen. 
De Algemene Rekenkamer noemt de reacties van specifiek de politie en dienst Migratie op de uitkomst van het Rekenkameronderzoek zorgelijk, omdat zij lijken af te wijken van de inzet van de staatssecretaris voor Digitalisering. De verantwoordelijk vakminister zou beide organisaties kunnen vragen de gesignaleerde risico s bij de algoritmes aan te pakken, omdat deze wel degelijk burgers kunnen raken. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de inzet van algoritmes door de rijksoverheid op een verantwoorde wijze plaatsvindt.

Uitschakelen algoritme niet risicoloos

Algoritmes gebruiken is nuttig en behulpzaam, maar niet zonder risico s. De betrokken ministers wordt onder meer aanbevolen systematische afwijkingen door algoritmes inzichtelijk te maken met controles op het effect van vooringenomenheid (bias). Dit verkleint de kans op onwenselijke uitkomsten bij de toepassing.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?
Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.
Wat zet je in je jaarrapportage privacy?
Het is aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.
Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar
: Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Meer recente berichten

Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet 
Verder lezen
NCSC mag security informatie breder delen
Verder lezen
Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag
Verder lezen
Afgelopen jaar meer dan 900 datalekken bij UWV en SVB
Verder lezen
Frankrijk overweegt massasurveillance voor Olympische Spelen Parijs
Verder lezen
Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid
Verder lezen
Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt
Verder lezen
Kilometerregistratie voor betalen naar gebruik onderzocht
Verder lezen
Microsoft werkt aan integratie van GPT in Word, PowerPoint en Outlook
Verder lezen
Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s
Verder lezen