Gemeente organiseert cybercrime symposium, meer geld in cybercriminaliteit dan drugshandel

Ter ere van haar vijfjarig bestaan hield de gemeente Meierijstad afgelopen woensdag een symposium voor de regio. Aangezien burgemeester van Rooij van de gemeente Meierijstad ook voorzitter is van de Programmaraad Cyber Oost Brabant was een inhoudelijk thema voor het symposium snel bedacht: cybercrime. Het symposium is mede voorbereid vanuit het Regiobureau Integrale Veiligheid Oost Brabant, het samenwerkingsverband van 32 gemeenten, politie en OM in Oost Brabant. 200 deelnemers kwamen op het evenement af.

De bezoekers van het symposium waren afkomstig van gemeenten, Openbaar Ministerie, politie, veiligheidsregio s, bedrijven en onderwijsinstellingen. Vanuit de gemeenten waren burgemeesters, gemeentesecretarissen, ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid, CISO s (Chief Information Security Officers), FG en (Functionarissen Gegevensbescherming) en communicatieadviseurs uitgenodigd en aanwezig. Ook landelijke partijen zoals VNG/IBD, CCV en departementen waren er bij. Titel van het symposium was een boekje open over cybercrime. Nog te vaak is er niet de openheid na cyberincidenten, waarbij de openheid juist zou helpen om met elkaar in gesprek te gaan om deze sterk stijgende vorm van criminaliteit aan te pakken, vertelt de gemeente. Een van de quotes was: er gaat meer geld om in cybercriminaliteit dan in drugshandel. 

Van slachtoffer tot Cyberheld
Tijdens het symposium, dat geleid werd door Chris van t Hof, stonden de slachtofferverhalen centraal, dit waren de verhalen van een ondernemer die alles kwijtgeraakt was door een hack en ransomware aanvallen op werkbedrijf Senzer en de gemeente Hof van Twente. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen