Nog veel meer mogelijk met studiedata als privacy in orde is

Verzamel alleen studiedata als dat nodig is, legaal is en zorgvuldig kan gebeuren. Dat is de boodschap waarmee het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata onlangs werd gepresenteerd. Ik ben heel positief over de mogelijkheden, maar ik worstel tegelijkertijd met dataverzameling in het licht van publieke waarden, zei UNL voorzitter Pieter Duisenberg.

Studiedata: in stilte alles verzamelen wat los en vast zit of voorzichtig en transparant te werk gaan? Bij de lancering van het Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata in de hal van de Haagse campus van de Universiteit Leiden pleiten deskundigen en bestuurders uitdrukkelijk voor het laatste. Het referentiekader is de vrucht van zo n anderhalf jaar werk door data- en privacy-deskundigen van hogescholen en universiteiten, uitgevoerd onder de vlag van het Versnellingsplan. 

In hoeverre is het verzamelen van studiedata wenselijk? 

Ook het onderwijs doet mee aan de maatschappijbrede beweging van steeds verdergaande dataverzameling, werd tijdens de lancering in een filmpje uitgelegd. Aan de hand van deze studiedata kan het onderwijs efficienter worden gemaakt of kan beter worden ingespeeld op de behoeften van studenten. Het is echter de vraag in hoeverre die dataverzameling is toegestaan en in hoeverre dit verzamelen wenselijk is. Door een team van deskundigen van hogescholen en universiteiten is daarom een kader voor de bescherming van de privacy van docenten en studenten ontwikkeld.  

De legitimiteit van het verzamelen van studiedata hangt af van het doel, de juridische grondslag en de zorgvuldigheid. Zo is het niet de bedoeling ondoelmatig studiedata te verzamelen, ook niet vanuit de overweging dan hebben we die data alvast. Daarnaast hebben instellingen de plicht duidelijk te laten zien hoe ze voorzichtig met data omgaan. Om ook de morele kant van deze problematiek in acht te nemen is het van belang om transparant te zijn over de dataverzameling en deze altijd gepaard te laten gaan met een menselijke toets, wordt bij de presentatie uitgelegd.  

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?
Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.
Wat zet je in je jaarrapportage privacy?
Het is aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.
Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar
: Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Meer recente berichten

Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet 
Verder lezen
NCSC mag security informatie breder delen
Verder lezen
Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag
Verder lezen
Afgelopen jaar meer dan 900 datalekken bij UWV en SVB
Verder lezen
Frankrijk overweegt massasurveillance voor Olympische Spelen Parijs
Verder lezen
Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid
Verder lezen
Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt
Verder lezen
Kilometerregistratie voor betalen naar gebruik onderzocht
Verder lezen
Microsoft werkt aan integratie van GPT in Word, PowerPoint en Outlook
Verder lezen
Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s
Verder lezen