Stelselmatig onderzoek naar personen schendt de privacy

Gemeenten die stelselmatig onderzoek doen naar burgers overtreden de privacywetgeving. Dat bevestigen de ministers Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) en Weerwind (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Stelselmatig onderzoek is niet toegestaan aan ambtenaren, zo lang er geen specifieke wettelijke grondslag voor bestaat, schrijven de ministers. Het is evenmin toegestaan dat gemeenteambtenaren gebruikmaken van een prive-account of een fictief account op sociale media om toegang te krijgen tot informatie die niet voor een ieder toegankelijk is.

Het hoge woord lijkt er hiermee uit voor het kabinet, bijna een jaar nadat onderzoekers ernstige kanttekeningen plaatsten bij de online werkwijzen van gemeenten. Het volgen van inwoners met het oog op openbare orde en veiligheid was op dat moment op veel plaatsen al staande praktijk, bleek uit een kritisch rapport.

Geen kennis van regels

Daarbij zouden de lokale overheden regels op het gebied van privacy niet goed kennen, en deze mogelijk dan ook niet op de juiste manier naleven, aldus de onderzoekers.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen