Inperking privacy door cyberwet legitiem

De uitbreiding van de afluisterbevoegdheden van de inlichtingen en veiligheidsdiensten is noodzakelijk om toekomstige cyberdreigingen het hoofd te kunnen bieden. Privacybescherming en uitvoerbaarheid hoeven elkaar niet in de weg te staan.

Sinds 1 april ligt er een wetsvoorstel ter consultatie voor een tijdelijke aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017). Deze sleepwet bepaalt of en hoe de inlichtingendiensten (AIVD en MIVD) telefoon- en internetverkeer mogen afluisteren of aftappen.

Gelukkig legt de wet de afluisterbevoegdheid van de inlichtingendiensten wel aan banden. Zij mogen niet iedereen zomaar afluisteren. Voordat bijvoorbeeld internetkabels mogen worden afgetapt, moet de onafhankelijke Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) toestemming geven.

Sinds de invoering van de Wiv 2017 is echter gebleken dat die een aantal dringende aanpassingen behoeft. Eerder dit jaar zei voormalig minister Henk Kamp (Defensie) dat de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten slagvaardiger moeten worden. Volgens hem is Nederland met de handen op de rug gebonden terwijl landen als Rusland en China kunnen doen wat ze willen, hebben wij ethische principes en regels.

Minder toezicht

In het wetsvoorstel is opgenomen dat de inlichtingendiensten geautomatiseerde netwerken mogen scannen zonder toestemming vooraf. Het doel van het verkennen is om inzicht te krijgen in hoe een bepaald netwerk in elkaar zit. Bijvoorbeeld door in kaart te brengen welke hard- en software er is. Bij dit verkennen wordt er dus nog niet gehackt.

Kunnen de inlichtingendiensten dan ongecontroleerd deze bevoegdheid inzetten? Nee. De toezichthouder op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat achteraf controleren of er wel rechtmatig is verkend. De gedachte is dat toezicht achteraf beter aansluit bij de dynamiek van de cyberaanpak.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.
Implementatie van BCM – voorkomen is beter dan genezen
Om te voorkomen dat je kritische bedrijfsprocessen stilvallen, is het slim om potentiële bedreigingen vroegtijdig in kaart te brengen en een inschatting te maken van het effect van elke bedreiging op deze kritische processen. Dit proces noemen we ook wel Bedrijfs Continuïteits Management (BCM) of Bedrijfscontinuïteit. Maar hoe ga je hier mee aan de slag?
Voldoe je als gemeente aan de AVG?
Veel gemeenten hebben zich de afgelopen jaren met de AVG beziggehouden om ervoor te zorgen dat zij AVG-proof zijn. Met de AVG ben je alleen nooit ‘klaar’. Privacy is namelijk een continu proces. Maar hoe weet je of je als gemeente voldoet aan de AVG?

Meer recente berichten

Zo bereid je je voor op Russische cyberaanval
Verder lezen
Privacy gebruikers van sommige zelfhulpapps onder de maat
Verder lezen
Ambitieus plan voor Europees patientendossier
Verder lezen
DTC waarschuwt ruim 300 keer voor kwetsbare Atlassian Confluence systemen
Verder lezen
IT bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen ransomware
Verder lezen
Zorgen om privacy werknemers bij wet Werken waar je wilt
Verder lezen
Inperking privacy door cyberwet legitiem
Verder lezen
Risico op verwarring tijdens cybercrises door wetsvoorstel
Verder lezen
Pointer: Tienduizenden routers in Nederland slecht beveiligd
Verder lezen
Toezichthouders willen verbeteringen Data Act
Verder lezen