Datalek bij gemeente Groningen door menselijke fout

Door een menselijke fout door een medewerker van de gemeente Groningen, zijn de e mailadressen van 450 inwoners op straat komen te liggen. De persoon in kwestie wilde deelnemers aan het traject Ondernemen vanuit de bijstand een e mail sturen. De mailadressen werden echter niet in het bcc veld geplaatst, maar per ongeluk naar het cc veld gekopieerd.

Medewerker verwart cc- en bcc-veld

Om Groningers die in de bijstand zitten uit hun situatie te helpen, startte de gemeente vorig jaar het traject Ondernemen vanuit de bijstand. Iedereen die het afgelopen jaar had deelgenomen aan het initiatief, ontving begin september een e-mail van de gemeente. Daarin wilde het gemeentebestuur deelnemers informeren over evenementen, webinars en andere relevante zaken.

Om toegang te krijgen tot alle relevante documenten, had de gemeente Groningen een online omgeving opgezet via Microsoft Teams. De gemeente waarschuwde deelnemers dat hun e-mailadres zichtbaar was bij anderen en dat deelname dus vrijwillig was.

Daarbij ging het goed mis. In plaats van de e-mail met deze waarschuwing in het bcc-veld te plaatsen, belandde de mails in het cc-veld. Bcc staat voor blind carbon copy, cc voor carbon copy. Het grote verschil tussen beide invoervelden is dat de e-mailadressen in het bcc-veld onzichtbaar zijn. De mailadressen die bij cc worden ingevoerd, zijn zichtbaar voor alle ontvangers.

Gemeente meldt datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens

Doordat een medewerker per ongeluk de e-mails kopieerde naar het cc-veld in plaats van het bcc-veld, belandden 450 e-mailadressen op straat. Technisch gesproken is er dan sprake van een datalek. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat er melding is gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen