Aandacht Hof van Twente voor informatieveiligheid verslapt

De aandacht van Hof van Twente voor informatieveiligheid verslapt enigszins. Dat merkt de lokale rekenkamer die in een onderzoek terugblikt op de geruchtmakende hack van eind 2020. Volgens de rekenkamer is de gemeenteraad te passief en ontbrak het bij de organisatie aan kennis en financiering.

Geringe aandacht

Hof van Twente ondervond door de hack aan den lijve dat ict en informatieveiligheid op de politieke agenda moeten staan en hoe groot de gevolgen van fouten kunnen zijn. De indruk bestaat dat de gemeente veel werk heeft verzet na de hack, schrijft de rekenkamer, maar dat de aandacht enigszins verslapt. Sinds de zomer van 2021 is namelijk geringe aandacht geweest vanuit de raad voor informatiebeveiliging en slechts twee partijen besteedden er aandacht aan in hun verkiezingsprogramma s.

De rekenkamer is in bredere zin kritisch op de rol van de raad als het gaat om informatieveiligheid: In de samenwerking tussen college en raad is het college leidend en initierend. De raad neemt weinig regie en laat zich leiden.

Signalen niet opgemerkt

Toen de criminele hackers eind 2020 binnendrongen, bleek er bij de gemeente een groot verschil tussen de bestuurlijke werkelijkheid en de dagelijkse praktijk, valt te lezen in het eindrapport De perfecte storm. In de verantwoordingsrapportages leek de gemeente in control te zijn, maar onderdelen van het informatiebeveiligingsbeleid waren nog in ontwikkeling en sommige onderdelen werden in de praktijk niet consequent uitgevoerd.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen