Skip to main content

Het ontwikkelen en behouden van waarden in een digitale samenleving

Hoe zorgen we dat de fundamentele waarden die we in Nederland en Europa hooghouden, zoals privacy, transparantie en democratie, geborgd worden in een digitale samenleving? Hoe kunnen we een wezenlijk positieve bijdrage leveren aan de samenleving met behulp van AI? Een gesprek met Geert Jan Houben, pro vice rector AI, Data en Digitalisatie en leider van het AI Initiative en Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en technologie, TBM, en leider van het TU Delft Digital Ethics Center. Je wilt dat je innovatie aantoonbaar bijdraagt aan het soort samenleving waarin wij willen leven.

Jeroen van den Hoven leidt het TU Delft Digital Ethics Center, hiernaast is hij voorzitter van commissies zoals de Commissie Data Ethiek van het UWV, en de samenwerkende banken die AI inzetten ter bestrijding van witwassen. Van den Hoven: Het is belangrijk om te benadrukken dat die commissies multidisciplinair zijn samengesteld. We werken altijd samen met data-wetenschappers, maar ook samen met juristen en domein-experts. Geert-Jan Houben voegt toe: Het gaat ook niet over oplossingen, we hebben geen pasklaar antwoord voor elke situatie. Het doel is dat je met zijn allen erover nadenkt en dat de wetenschapper zich verbindt aan praktijksituaties. Bij AI-technologie wordt wel eens verondersteld dat je die gewoon kunt uitleveren aan de maatschappij, in een doosje bij wijze van spreken, kant en klaar. Maar AI kan niet gemaakt worden in eenrichtingsverkeer. Je kunt alleen inzicht krijgen in wat werkt, als je in zekere zin je handen vuil maakt.

Dat deze manier van werken ook risico s met zich meebrengt, ontkennen ze niet. Van den Hoven: Daarom precies wil je een proces zodanig inrichten dat als er een keer iets misgaat, je kunt aantonen dat je er niet pas gisteren over bent gaan nadenken. Maar dat dat je alle relevante overwegingen en wetgeving hebt meegenomen. En dat je op tijd kunt bijsturen. Houben zegt: Dat hoort bij de verantwoordelijke ingenieur die we hier in Delft willen opleiden. Alle studenten, bachelor of master of PhD, worden daarom meegenomen in real life uitdagingen. Het leveren van een passende oplossing op het gebied van AI, is niet alleen het maken van een stuk technologie dat werkt, het is ook de omgeving zo inrichten, dat wat je aanlevert daarbij past.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen
Rechtszaak: Stichting Data Bescherming Nederland beschuldigt Amazon van schending privacy rechten Nederlandse consumenten
Verder lezen