Aanpak verwarde personen moeilijk door privacywetgeving

Gemeenten en woningcorporaties krijgen steeds vaker meldingen over overlastgevende en verwarde personen. Ze willen wel ingrijpen om deze mensen te helpen, maar de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, belemmert dat. De VVD wil dat het kabinet dit onderwerp op de agenda zet in Brussel.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Jacqueline van den Hil en Ingrid Michon-Derkzen (beiden VVD) aan minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Dilan Yesilgoz-Zegerius (Justitie en Veiligheid).

Je wil ze in een vroeg stadium helpen

EenVandaag onderzocht hoe gemeenten en woningcorporaties omgaan met verwarde personen. Uit een rondgang bij de G40 -een netwerk van 40 Nederlandse gemeenten die 100.000 inwoners of meer hebben- dat zij grote moeite ervaren om deze mensen te helpen.

De Helmondse wethouder Cathelijne Dortmans vertelt aan het actualiteitenprogramma dat het veelal om mensen gaat die niet zozeer gevaarlijk zijn, maar directe zorg of hulp nodig hebben. Het gedrag van deze groep is veelal onvoorspelbaar en onberekenbaar, wat tot angst kan leiden voor de directe omgeving.

Op het moment dat het gedrag van verwarde mensen dreigt te escaleren, kunnen gemeenten ingrijpen. Daarvoor is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in het leven geroepen. Maar liever wil je ze in een vroeger stadium helpen, zo benadrukt Dortmans.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen