Skip to main content

Aanpak verwarde personen moeilijk door privacywetgeving

Gemeenten en woningcorporaties krijgen steeds vaker meldingen over overlastgevende en verwarde personen. Ze willen wel ingrijpen om deze mensen te helpen, maar de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, belemmert dat. De VVD wil dat het kabinet dit onderwerp op de agenda zet in Brussel.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Jacqueline van den Hil en Ingrid Michon-Derkzen (beiden VVD) aan minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Dilan Yesilgoz-Zegerius (Justitie en Veiligheid).

Je wil ze in een vroeg stadium helpen

EenVandaag onderzocht hoe gemeenten en woningcorporaties omgaan met verwarde personen. Uit een rondgang bij de G40 -een netwerk van 40 Nederlandse gemeenten die 100.000 inwoners of meer hebben- dat zij grote moeite ervaren om deze mensen te helpen.

De Helmondse wethouder Cathelijne Dortmans vertelt aan het actualiteitenprogramma dat het veelal om mensen gaat die niet zozeer gevaarlijk zijn, maar directe zorg of hulp nodig hebben. Het gedrag van deze groep is veelal onvoorspelbaar en onberekenbaar, wat tot angst kan leiden voor de directe omgeving.

Op het moment dat het gedrag van verwarde mensen dreigt te escaleren, kunnen gemeenten ingrijpen. Daarvoor is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in het leven geroepen. Maar liever wil je ze in een vroeger stadium helpen, zo benadrukt Dortmans.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen
Rechtszaak: Stichting Data Bescherming Nederland beschuldigt Amazon van schending privacy rechten Nederlandse consumenten
Verder lezen