Skip to main content

Dit zijn de vijf voorspellingen voor cybercriminaliteit in 2023

In het afgelopen jaar zagen we wederom een toename van het aantal cyberaanvallen en ook in 2023 zal het kat en muisspel tussen beveiligingsspecialisten en cybercriminelen niet stoppen. Op basis van de huidige ontwikkelingen doen we voor het jaar 2023 een vijftal voorspellingen op het gebied van cybercriminaliteit.

Tegenwoordig is alles gedigitaliseerd en zijn alle apparaten met elkaar of met een netwerk verbonden. Dit heeft als gevolg dat cybercriminaliteit een van de grootste uitdagingen in onze samenleving is geworden. Cybercriminelen zoeken voortdurend naar zwakke punten in de cybersecurity van zowel organisaties als particulieren. Daarom is het belangrijk om altijd waakzaam te zijn en te zorgen voor een permanente en adequate oplossing voor cybersecurity.

1. Meer mogelijkheden voor destructievere cyberaanvallen

Veel organisaties moesten tijdens de pandemie de manier van werken aanpassen. Gehele businessmodellen moesten getransformeerd en gedigitaliseerd worden. Door het gebruik van nieuwe technologieen, processen en het vanuit huis werken van medewerkers, krijgen cybercriminelen meer mogelijkheden om verschillende soorten aanvallen uit te voeren. Deze aanvallen zijn niet meer alleen gericht op het kopieren van gegevens en het versleutelen van databases om vervolgens losgeld af te persen. Door de IT/OT-convergentie die in veel productiebedrijven heeft plaatsgevonden, richten deze aanvallen zich ook op OT-IoMT-omgevingen om bijvoorbeeld hele productielijnen stil te leggen.

2. Ransomware: overheden en ziekenhuizen zijn doelwitten

Ransomware-aanvallen hebben de afgelopen twee jaar een enorme vlucht genomen, met in 2021 een stijging van ruim 90 procent. Voorheen waren cybercriminelen vooral geinteresseerd in het stelen van data en intellectueel eigendom om deze vervolgens te koop aan te bieden op het dark web, maar tegenwoordig richten ze zich vooral op online afpersing. In sectoren zoals de gezondheidzorg, waar veel apparatuur verbonden is met het internet en waar grote hoeveelheden persoonlijke data worden verwerkt, is deze trend goed zichtbaar. Het is een perfect doelwit voor cybercriminelen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is de rol van de Privacy Officer bij BCM?
Het is belangrijk dat de dienstverlening van de gemeente altijd doorgaat, ook in het geval van een incident of calamiteit. Dit noemen we bedrijfscontinuïteit. Nu is de vraag: wat is de rol van de Privacy Officer hierbij? Is dat alleen om de wet na te leven, of speel je ook een rol bij het draaiende houden van de dienstverlening in moeilijke tijden?
De rol van de proceseigenaar bij BCM
Net zoals elke organisatie, kan een gemeente te maken krijgen met incidenten die de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. BCM is daarom een term die je steeds vaker hoort binnen gemeenten. Vooral proceseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt BCM eigenlijk in en welke rol speelt de proceseigenaar hierbij?
Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?
De implementatie van de AVG of Wpg is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Het is een samenspel van diverse medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder de functioneel beheerder. Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?

Meer recente berichten

Verkeerslichten maken contact met telefoons, zorgen om privacy
Verder lezen
Aantal datastelende malware infecties verzevenvoudigd sinds 2020
Verder lezen
Digitaal inbreken eitje voor deze hackers: Beveiliging is bij bedrijven heel groot probleem
Verder lezen
Booking.com meldt datalekken op tijd na ingrijpen AP
Verder lezen
AVG verzoek frauderende ambtenaar toch geen misbruik van recht, KPMG moet alsnog inzage geven
Verder lezen
Bedrijven investeren jaarlijks ruim 92.000 euro voor bijscholing cybersecurityteams
Verder lezen
Gartner: Identiteitsbeheer cruciaal voor cyberbeveiliging
Verder lezen
AP wijst politieke partijen op risico s persoonsgegevens rondom verkiezingen
Verder lezen
Delen videobeelden van misdragingen werknemer vormen geen inbreuk op AVG
Verder lezen
Onderzoek Cisco: slechts 3 procent organisaties volledig voorbereid op cyberaanval
Verder lezen