Oefenen en kennisdelen Digitale Overheid 

Het is belangrijk dat bestuurders, managers en medewerkers zich bewust zijn van digitale dreigingen. Maar ook van de eigen rol, risico s en consequenties van het eigen handelen, en de daarmee samenhangende bedrijfsrisico s. Zo kunnen (overheids)organisaties digitale aanvallen het hoofd bieden en veilig handelen.

Ondersteuningsprogramma iBewustzijn Overheid

Hoewel de afgelopen jaren is geinvesteerd in de bewustwording van digitale dreigingen, is er ook behoefte aan een hernieuwde iBewustzijn Aanpak. Deze aanpak is gericht op het oefenen met cyberincidenten. Dit draagt bij aan een digi-vaardige en bewuste overheid, die kennis, alertheid en handelingsperspectief biedt aan bestuurders, managers en medewerkers.

Overheidsbreed Cyberprogramma

Sinds 2019 vindt jaarlijks de Overheidsbrede Cyberoefening plaats. Tijdens deze oefening ervaren deelnemers de complexiteit van een cybercrisis, en leren zij hoe ze kunnen handelen. Daarnaast deelt het programma het hele jaar kennis op het gebied van cybercriminaliteit. Zoals podcasts, webinars, cybertafels, een online magazine en masterclasses. Al deze activiteiten vinden plaats binnen het Overheidsbreed Cyberprogramma. Dit programma is georganiseerd op initiatief van het  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met verschillende overheids- en kennispartners.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?
Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.
Wat zet je in je jaarrapportage privacy?
Het is aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.
Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar
: Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Meer recente berichten

Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet 
Verder lezen
NCSC mag security informatie breder delen
Verder lezen
Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag
Verder lezen
Afgelopen jaar meer dan 900 datalekken bij UWV en SVB
Verder lezen
Frankrijk overweegt massasurveillance voor Olympische Spelen Parijs
Verder lezen
Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid
Verder lezen
Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt
Verder lezen
Kilometerregistratie voor betalen naar gebruik onderzocht
Verder lezen
Microsoft werkt aan integratie van GPT in Word, PowerPoint en Outlook
Verder lezen
Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s
Verder lezen