Oefenen en kennisdelen Digitale Overheid 

Het is belangrijk dat bestuurders, managers en medewerkers zich bewust zijn van digitale dreigingen. Maar ook van de eigen rol, risico s en consequenties van het eigen handelen, en de daarmee samenhangende bedrijfsrisico s. Zo kunnen (overheids)organisaties digitale aanvallen het hoofd bieden en veilig handelen.

Ondersteuningsprogramma iBewustzijn Overheid

Hoewel de afgelopen jaren is geinvesteerd in de bewustwording van digitale dreigingen, is er ook behoefte aan een hernieuwde iBewustzijn Aanpak. Deze aanpak is gericht op het oefenen met cyberincidenten. Dit draagt bij aan een digi-vaardige en bewuste overheid, die kennis, alertheid en handelingsperspectief biedt aan bestuurders, managers en medewerkers.

Overheidsbreed Cyberprogramma

Sinds 2019 vindt jaarlijks de Overheidsbrede Cyberoefening plaats. Tijdens deze oefening ervaren deelnemers de complexiteit van een cybercrisis, en leren zij hoe ze kunnen handelen. Daarnaast deelt het programma het hele jaar kennis op het gebied van cybercriminaliteit. Zoals podcasts, webinars, cybertafels, een online magazine en masterclasses. Al deze activiteiten vinden plaats binnen het Overheidsbreed Cyberprogramma. Dit programma is georganiseerd op initiatief van het  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met verschillende overheids- en kennispartners.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta
Verder lezen
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen