Skip to main content

Oefenen en kennisdelen Digitale Overheid 

Het is belangrijk dat bestuurders, managers en medewerkers zich bewust zijn van digitale dreigingen. Maar ook van de eigen rol, risico s en consequenties van het eigen handelen, en de daarmee samenhangende bedrijfsrisico s. Zo kunnen (overheids)organisaties digitale aanvallen het hoofd bieden en veilig handelen.

Ondersteuningsprogramma iBewustzijn Overheid

Hoewel de afgelopen jaren is geinvesteerd in de bewustwording van digitale dreigingen, is er ook behoefte aan een hernieuwde iBewustzijn Aanpak. Deze aanpak is gericht op het oefenen met cyberincidenten. Dit draagt bij aan een digi-vaardige en bewuste overheid, die kennis, alertheid en handelingsperspectief biedt aan bestuurders, managers en medewerkers.

Overheidsbreed Cyberprogramma

Sinds 2019 vindt jaarlijks de Overheidsbrede Cyberoefening plaats. Tijdens deze oefening ervaren deelnemers de complexiteit van een cybercrisis, en leren zij hoe ze kunnen handelen. Daarnaast deelt het programma het hele jaar kennis op het gebied van cybercriminaliteit. Zoals podcasts, webinars, cybertafels, een online magazine en masterclasses. Al deze activiteiten vinden plaats binnen het Overheidsbreed Cyberprogramma. Dit programma is georganiseerd op initiatief van het  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met verschillende overheids- en kennispartners.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen
Rechtszaak: Stichting Data Bescherming Nederland beschuldigt Amazon van schending privacy rechten Nederlandse consumenten
Verder lezen