Security awareness wordt de trend van 2023

De pandemie, de tekorten in toeleveringsketens, het gebrek aan personeel en de daaraan gerelateerde vaardigheidskloof brengen dit jaar veel onzekerheden en wisselvalligheden met zich mee in de omgeving waarin we werken. Dit beinvloedt ook het IT Trendsonderzoek dat Supply Value ieder jaar samen met Computable uitvoert. In totaal 23 trends werden onderzocht onder it professionals en security awareness is de belangrijkste trend voor 2023.

Dat security awareness op de eerste plek van het IT Trendsonderzoek is geeindigd, kent daarom een actuele verklaring. Respondenten geven namelijk aan dat het cruciaal is om zoveel mogelijk kwetsbaarheden uit te sluiten en een zo robuust mogelijke continuiteit van it en daarmee de organisatie te waarborgen. Ook blijft security awareness erg belangrijk voor de betrouwbaarheid van de dienstverlening naar klanten en ketenpartners toe.

De top drie van het IT Trendsonderzoek wordt verder aangevuld met respectievelijk datagedreven besluitvorming en business intelligence. Met datagedreven besluitvorming worden data vanuit de hele organisatie verzameld en geanalyseerd alvorens beslissingen worden genomen waarmee meer zekerheid en overzicht wordt gecreeerd over de gehele organisatie. Ook met business intelligence wordt informatie en kennis consequent gebruikt om betere beslissingen te nemen. Zo wordt de business ondersteund met datagedreven werken.

Data

Data cleaning & preparation (4) en in- en outsourcing (5) volgen de top drie op. De eerste ontwikkeling zorgt ervoor dat data nauwkeurig kunnen worden gebruikt in de organisatie. Het opschonen van data is een uitdagende en tijdrovende klus. Dit jaar zien we dat de prioriteit hiervan enorm is toegenomen ten opzichte van vorige jaren. Voor In- en outsourcing geldt dat het een steeds belangrijkere keuze wordt wat van de it in eigen beheer te houden en wat uit te besteden. Het expliciet uitdenken van een it-sourcingstrategie blijkt steeds meer prioriteit te krijgen. Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek van Supply Value waar de helft van alle respondenten al veel prioriteit aan dit onderwerp geeft.

Ketenoptimalisatie (6) en data governance (7) staan in de tweede helft van de top tien it-trends. Het optimaal inrichten van de keten wordt door meer dan de helft van de respondenten als hoge prioriteit aangemerkt waarmee het krachtveld van concurrentie tussen bedrijven verschuift naar concurrentie tussen ketens. Een groot aantal van de respondenten geeft daarnaast aan redelijk tot zeer bekend te zijn met data governance waarbij het regelmatig genoemd wordt als een topprioriteit binnen de organisatie.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen