Weer kritieke gaten in Citrix systemen, met actief misbruik

Er zijn kritieke kwetsbaarheden ontdekt en geopenbaard voor Citrix producten Citrix Gateway en ADC, Application Delivery Controller. De ICT leverancier heeft er patches voor. Het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC, waarschuwt dat er al op beperkte schaal actief misbruik wordt gemaakt van deze beveiligingsgaten.

Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar het kwetsbare systeem te worden verstuurd, meldt het NCSC van de Nederlandse overheid. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst NSA geeft nu een waarschuwing af: door China gesteunde groepen zouden hierlangs nu gerichte hackaanvallen uitvoeren.

Hoog/hoog

Het NCSC merkt nog wel op dat Gateway- en ADC-systemen alleen kwetsbaar zijn wanneer ze zijn geconfigureerd als SAML Service Provider (SP) of SAML Identity Provider (IdP). Toch is de kwetsbaarheid in deze Citrix-systemen ingeschaald op hoog voor de kans op misbruik en hoog voor de daardoor mogelijke schade.

De NSA heeft een rapport gepubliceerd dat organisaties ondersteunt bij het detecteren van misbruik. Deze threat hunting guidance moet bedrijven en overheidsinstanties in staat stellen om te bepalen of en zo ja in hoeverre hun ICT-omgevingen zijn gecompromitteerd via dit nieuwe Citrix-gat (CVE-2022-27518).

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen