Skip to main content

Weer kritieke gaten in Citrix systemen, met actief misbruik

Er zijn kritieke kwetsbaarheden ontdekt en geopenbaard voor Citrix producten Citrix Gateway en ADC, Application Delivery Controller. De ICT leverancier heeft er patches voor. Het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC, waarschuwt dat er al op beperkte schaal actief misbruik wordt gemaakt van deze beveiligingsgaten.

Een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheid misbruiken voor het uitvoeren van willekeurige code. Hiertoe dient malafide netwerkverkeer naar het kwetsbare systeem te worden verstuurd, meldt het NCSC van de Nederlandse overheid. Ook de Amerikaanse inlichtingendienst NSA geeft nu een waarschuwing af: door China gesteunde groepen zouden hierlangs nu gerichte hackaanvallen uitvoeren.

Hoog/hoog

Het NCSC merkt nog wel op dat Gateway- en ADC-systemen alleen kwetsbaar zijn wanneer ze zijn geconfigureerd als SAML Service Provider (SP) of SAML Identity Provider (IdP). Toch is de kwetsbaarheid in deze Citrix-systemen ingeschaald op hoog voor de kans op misbruik en hoog voor de daardoor mogelijke schade.

De NSA heeft een rapport gepubliceerd dat organisaties ondersteunt bij het detecteren van misbruik. Deze threat hunting guidance moet bedrijven en overheidsinstanties in staat stellen om te bepalen of en zo ja in hoeverre hun ICT-omgevingen zijn gecompromitteerd via dit nieuwe Citrix-gat (CVE-2022-27518).

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is de rol van de Privacy Officer bij BCM?
Het is belangrijk dat de dienstverlening van de gemeente altijd doorgaat, ook in het geval van een incident of calamiteit. Dit noemen we bedrijfscontinuïteit. Nu is de vraag: wat is de rol van de Privacy Officer hierbij? Is dat alleen om de wet na te leven, of speel je ook een rol bij het draaiende houden van de dienstverlening in moeilijke tijden?
De rol van de proceseigenaar bij BCM
Net zoals elke organisatie, kan een gemeente te maken krijgen met incidenten die de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. BCM is daarom een term die je steeds vaker hoort binnen gemeenten. Vooral proceseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt BCM eigenlijk in en welke rol speelt de proceseigenaar hierbij?
Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?
De implementatie van de AVG of Wpg is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Het is een samenspel van diverse medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder de functioneel beheerder. Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?

Meer recente berichten

Verkeerslichten maken contact met telefoons, zorgen om privacy
Verder lezen
Aantal datastelende malware infecties verzevenvoudigd sinds 2020
Verder lezen
Digitaal inbreken eitje voor deze hackers: Beveiliging is bij bedrijven heel groot probleem
Verder lezen
Booking.com meldt datalekken op tijd na ingrijpen AP
Verder lezen
AVG verzoek frauderende ambtenaar toch geen misbruik van recht, KPMG moet alsnog inzage geven
Verder lezen
Bedrijven investeren jaarlijks ruim 92.000 euro voor bijscholing cybersecurityteams
Verder lezen
Gartner: Identiteitsbeheer cruciaal voor cyberbeveiliging
Verder lezen
AP wijst politieke partijen op risico s persoonsgegevens rondom verkiezingen
Verder lezen
Delen videobeelden van misdragingen werknemer vormen geen inbreuk op AVG
Verder lezen
Onderzoek Cisco: slechts 3 procent organisaties volledig voorbereid op cyberaanval
Verder lezen