Wetsvoorstel tijdelijke wet cyberoperaties naar de Tweede Kamer

De ministers Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Kajsa Ollongren van Defensie hebben een wetsvoorstel voor een tijdelijke wet cyberoperaties naar de Tweede Kamer gestuurd. De controversiele wet moet het voor de veiligheidsdiensten mogelijk maken sneller en effectiever te werken tegen de dreiging van landen die cyberaanvallen op Nederland plegen.

Met het wetsvoorstel krijgen de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD meer bevoegdheden. De cyberaanvallen richten zich volgens de inlichtingendiensten op het stelen van gevoelige informatie en het saboteren van kritiek infrastructuur.

Met de door tijdelijke wet mogelijke uitgebreidere bevoegdheden kunnen de veiligheidsdiensten hiertegen beter optreden. Onder meer door niet voor ieder volgverzoek toestemming te moeten aanvragen. Ook zou voor verschillende bevoegdheden het moment van toetsing moeten veranderen. Niet vooraf door de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), maar tijdens en achteraf door de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIV).

Met het verschuiven van het toetsingsmoment moet kabelinterceptie mogelijk worden, zonder dat daar vooraf toestemming voor moet worden verleend. Dit vanwege de grote inbreuk op de privacy. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen