Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s

Met de EU richtlijn NIS2 wil Europa de digitale weerbaarheid in de hele unie verbeteren. Ook overheden moeten aan strengere beveiligings en rapportagevereisten voldoen. De richtlijn is in 2022 aangenomen. Het niet naleven van de NIS richtlijn heeft juridische en strategische gevolgen voor organisaties. CISO s moeten aan de slag.

Voor een succesvol Europees cybersecuritybeleid zullen lidstaten met elkaar moeten samenwerken. De eerste concrete uitwerking hiervoor was de Richtlijn netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn). Deze trad in augustus 2016 in werking. De richtlijn bevat beveiligingsverplichtingen voor aanbieders van digitale diensten en moest zorgen voor een verbetering van de veerkracht van netwerk- en informatiesystemen in de EU-lidstaten. De Europese regels uit de NIS-richtlijn zijn in Nederland geimplementeerd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

Na een aantal jaren werd echter duidelijk dat de regels uit de NIS-richtlijn tekortschoten. In december 2020 stelde de Commissie een herziening van de NIS-richtlijn voor (NIS2). Ongeveer 4000 instellingen, waaronder het openbaar bestuur, worden nu ook verplicht om meer maatregelen te nemen om cyberbeveiligingsrisico s te beheersen. Zo moeten ze aan strengere beveiligings- en rapportagevereisten voldoen. Ook alle middelgrote en grote ondernemingen worden verplicht tot zwaardere beveiligingsvoorschriften.

Juridische gevolgen

Niet-naleving van de NIS-richtlijn kan leiden tot boetes en andere straffen, waaronder mogelijke wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een beveiligingsincident dat voorkomen had kunnen worden als de vereiste maatregelen waren genomen. De richtlijn verplicht bedrijven en organisaties verder om specifieke maatregelen te nemen om de beveiliging van te garanderen, en als zij dit niet doen, kunnen zij juridische stappen ondernemen tegen klanten, regelgevers of andere belanghebbenden binnen het digitale ecosysteem.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen
Politie Nederland deed mee met actie tegen botnet dat 700.000 pc s infecteerde
Verder lezen
Russische cybercrimebende Trickbot harder aangepakt door VS en VK
Verder lezen
Poging tot invoeren verplicht online ID sneuvelt bij Amerikaanse rechter
Verder lezen
Antwerpen worstelt met gevolgen hack
Verder lezen
Nulmeting Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs met informatiebeveiliging?
Verder lezen