Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s

Met de EU richtlijn NIS2 wil Europa de digitale weerbaarheid in de hele unie verbeteren. Ook overheden moeten aan strengere beveiligings en rapportagevereisten voldoen. De richtlijn is in 2022 aangenomen. Het niet naleven van de NIS richtlijn heeft juridische en strategische gevolgen voor organisaties. CISO s moeten aan de slag.

Voor een succesvol Europees cybersecuritybeleid zullen lidstaten met elkaar moeten samenwerken. De eerste concrete uitwerking hiervoor was de Richtlijn netwerk- en informatiesystemen (NIS-richtlijn). Deze trad in augustus 2016 in werking. De richtlijn bevat beveiligingsverplichtingen voor aanbieders van digitale diensten en moest zorgen voor een verbetering van de veerkracht van netwerk- en informatiesystemen in de EU-lidstaten. De Europese regels uit de NIS-richtlijn zijn in Nederland geimplementeerd in de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni).

Na een aantal jaren werd echter duidelijk dat de regels uit de NIS-richtlijn tekortschoten. In december 2020 stelde de Commissie een herziening van de NIS-richtlijn voor (NIS2). Ongeveer 4000 instellingen, waaronder het openbaar bestuur, worden nu ook verplicht om meer maatregelen te nemen om cyberbeveiligingsrisico s te beheersen. Zo moeten ze aan strengere beveiligings- en rapportagevereisten voldoen. Ook alle middelgrote en grote ondernemingen worden verplicht tot zwaardere beveiligingsvoorschriften.

Juridische gevolgen

Niet-naleving van de NIS-richtlijn kan leiden tot boetes en andere straffen, waaronder mogelijke wettelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een beveiligingsincident dat voorkomen had kunnen worden als de vereiste maatregelen waren genomen. De richtlijn verplicht bedrijven en organisaties verder om specifieke maatregelen te nemen om de beveiliging van te garanderen, en als zij dit niet doen, kunnen zij juridische stappen ondernemen tegen klanten, regelgevers of andere belanghebbenden binnen het digitale ecosysteem.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?
Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.
Wat zet je in je jaarrapportage privacy?
Het is aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.
Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar
: Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Meer recente berichten

Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet 
Verder lezen
NCSC mag security informatie breder delen
Verder lezen
Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag
Verder lezen
Afgelopen jaar meer dan 900 datalekken bij UWV en SVB
Verder lezen
Frankrijk overweegt massasurveillance voor Olympische Spelen Parijs
Verder lezen
Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid
Verder lezen
Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt
Verder lezen
Kilometerregistratie voor betalen naar gebruik onderzocht
Verder lezen
Microsoft werkt aan integratie van GPT in Word, PowerPoint en Outlook
Verder lezen
Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s
Verder lezen