Zorgen over vergaand Europees wetsvoorstel om kindermisbruik tegen te gaan

Europese plannen om alle online communicatie te scannen op kindermisbruik leidt tot onevenredige privacyschending, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Europese commissie wil met een nieuw wetsvoorstel communicatiediensten verplichten om de communicatie van hun gebruikers te scannen op beelden van kindermisbruik. Berichten en beeldmateriaal worden daarbij bekeken en gesproken communicatie wordt beluisterd. Ook zal gescand worden op grooming, het online benaderen van kinderen met het doel ze te misbruiken. Volgens de commissie is dit nodig om kinderen online te beschermen.

Recht op briefgeheim
Hoewel de AP het vanzelfsprekend vindt dat kindermisbruik hard moet worden aangepakt, vormt het voorstel volgens het orgaan een te groot risico voor de privacy van burgers. De toezichthouder schreef een brief over zijn zorgen aan de Tweede Kamer. Het maakt iedereen bij voorbaat tot potentieel verdachte en is een onacceptabele inbreuk op het recht op briefgeheim.

De AP vreest dat het voorstel ertoe kan leiden dat communicatiediensten bij alle communicatie van alle burgers in de Europese Economische Ruimte (EER) meekijken en -luisteren. Dit raakt het recht op privacy, en in het bijzonder het recht op briefgeheim. Deze grondrechten zijn niet absoluut en mogen dus ingeperkt worden, mits dat noodzakelijk en proportioneel is. Volgens de toezichthouder voldoet het huidige voorstel niet aan deze eisen, met alle gevaren van dien. De AP vindt de voorwaarden waaronder communicatiediensten mogen scannen niet concreet genoeg en niet beperkt tot wat nodig is.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen