Skip to main content

Zorgen over vergaand Europees wetsvoorstel om kindermisbruik tegen te gaan

Europese plannen om alle online communicatie te scannen op kindermisbruik leidt tot onevenredige privacyschending, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Europese commissie wil met een nieuw wetsvoorstel communicatiediensten verplichten om de communicatie van hun gebruikers te scannen op beelden van kindermisbruik. Berichten en beeldmateriaal worden daarbij bekeken en gesproken communicatie wordt beluisterd. Ook zal gescand worden op grooming, het online benaderen van kinderen met het doel ze te misbruiken. Volgens de commissie is dit nodig om kinderen online te beschermen.

Recht op briefgeheim
Hoewel de AP het vanzelfsprekend vindt dat kindermisbruik hard moet worden aangepakt, vormt het voorstel volgens het orgaan een te groot risico voor de privacy van burgers. De toezichthouder schreef een brief over zijn zorgen aan de Tweede Kamer. Het maakt iedereen bij voorbaat tot potentieel verdachte en is een onacceptabele inbreuk op het recht op briefgeheim.

De AP vreest dat het voorstel ertoe kan leiden dat communicatiediensten bij alle communicatie van alle burgers in de Europese Economische Ruimte (EER) meekijken en -luisteren. Dit raakt het recht op privacy, en in het bijzonder het recht op briefgeheim. Deze grondrechten zijn niet absoluut en mogen dus ingeperkt worden, mits dat noodzakelijk en proportioneel is. Volgens de toezichthouder voldoet het huidige voorstel niet aan deze eisen, met alle gevaren van dien. De AP vindt de voorwaarden waaronder communicatiediensten mogen scannen niet concreet genoeg en niet beperkt tot wat nodig is.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen
Gegevens 60.000 terugbetalers op straat na fout bij DUO
Verder lezen
Rabobank hoeft beleid voor betalen met Rabo Scanner niet aan te passen
Verder lezen
Tekort aan technische vaardigheden zet bestaand IT personeel onder druk
Verder lezen
Water, afval en energiesector harder geraakt door cybercriminelen
Verder lezen
Datalek bij Limburg.net trof meer dan 290.000 klanten
Verder lezen