Zorgen over vergaand Europees wetsvoorstel om kindermisbruik tegen te gaan

Europese plannen om alle online communicatie te scannen op kindermisbruik leidt tot onevenredige privacyschending, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Europese commissie wil met een nieuw wetsvoorstel communicatiediensten verplichten om de communicatie van hun gebruikers te scannen op beelden van kindermisbruik. Berichten en beeldmateriaal worden daarbij bekeken en gesproken communicatie wordt beluisterd. Ook zal gescand worden op grooming, het online benaderen van kinderen met het doel ze te misbruiken. Volgens de commissie is dit nodig om kinderen online te beschermen.

Recht op briefgeheim
Hoewel de AP het vanzelfsprekend vindt dat kindermisbruik hard moet worden aangepakt, vormt het voorstel volgens het orgaan een te groot risico voor de privacy van burgers. De toezichthouder schreef een brief over zijn zorgen aan de Tweede Kamer. Het maakt iedereen bij voorbaat tot potentieel verdachte en is een onacceptabele inbreuk op het recht op briefgeheim.

De AP vreest dat het voorstel ertoe kan leiden dat communicatiediensten bij alle communicatie van alle burgers in de Europese Economische Ruimte (EER) meekijken en -luisteren. Dit raakt het recht op privacy, en in het bijzonder het recht op briefgeheim. Deze grondrechten zijn niet absoluut en mogen dus ingeperkt worden, mits dat noodzakelijk en proportioneel is. Volgens de toezichthouder voldoet het huidige voorstel niet aan deze eisen, met alle gevaren van dien. De AP vindt de voorwaarden waaronder communicatiediensten mogen scannen niet concreet genoeg en niet beperkt tot wat nodig is.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen