CSR doet aanbevelingen voor versterking Nederlandse Cybersecuritystrategie

Op vrijdag 13 januari heeft de Cyber Security Raad, hierna de raad, een adviesbrief over de Nederlandse Cybersecuritystrategie, NLCS, aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De raad ziet de strategie als een goede basis voor de toekomst van onze digitale samenleving. Op een drietal aandachtsgebieden beveelt de raad versterking aan om zo ook de implementatie daadkrachtiger te maken. Zo adviseert de raad aan het kabinet om de regie op cybersecurity op alle niveaus te verstevigen en aanvullende interventies te plegen die bijdragen aan het versterken van onze digitale autonomie. Ook vraagt de raad extra aandacht voor kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie, met de focus op het opleiden en aantrekken van voldoende cybersecuritypersoneel en centrale overheidsinvestering in een aantal essentiele onderzoeksthema s.

Verstevigen regie cybersecurity op alle niveaus

Om de doelen uit de NLCS (op tijd) te kunnen behalen is de raad van mening dat de regie op cybersecurity op alle niveaus moet worden versterkt. Zo is nu onvoldoende inzichtelijk hoe de NLCS samenhangt met initiatieven op het gebied van digitalisering die kort na deze strategie door andere departementen gepubliceerd zijn en dient ook de koppeling met toekomstige strategische initiatieven expliciet te worden gemaakt. Dit kan mede aanleiding zijn om ook doelstellingen in de NLCS zelf aan te passen om zo de wendbaarheid te vergroten. De raad heeft in zijn advies daarnaast een aantal tactische kanttekeningen geplaatst voor de uitvoering. Dit is input voor het integrale sturingsmodel op de NLCS dat momenteel in ontwikkeling is.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen