CSR doet aanbevelingen voor versterking Nederlandse Cybersecuritystrategie

Op vrijdag 13 januari heeft de Cyber Security Raad, hierna de raad, een adviesbrief over de Nederlandse Cybersecuritystrategie, NLCS, aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. De raad ziet de strategie als een goede basis voor de toekomst van onze digitale samenleving. Op een drietal aandachtsgebieden beveelt de raad versterking aan om zo ook de implementatie daadkrachtiger te maken. Zo adviseert de raad aan het kabinet om de regie op cybersecurity op alle niveaus te verstevigen en aanvullende interventies te plegen die bijdragen aan het versterken van onze digitale autonomie. Ook vraagt de raad extra aandacht voor kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie, met de focus op het opleiden en aantrekken van voldoende cybersecuritypersoneel en centrale overheidsinvestering in een aantal essentiele onderzoeksthema s.

Verstevigen regie cybersecurity op alle niveaus

Om de doelen uit de NLCS (op tijd) te kunnen behalen is de raad van mening dat de regie op cybersecurity op alle niveaus moet worden versterkt. Zo is nu onvoldoende inzichtelijk hoe de NLCS samenhangt met initiatieven op het gebied van digitalisering die kort na deze strategie door andere departementen gepubliceerd zijn en dient ook de koppeling met toekomstige strategische initiatieven expliciet te worden gemaakt. Dit kan mede aanleiding zijn om ook doelstellingen in de NLCS zelf aan te passen om zo de wendbaarheid te vergroten. De raad heeft in zijn advies daarnaast een aantal tactische kanttekeningen geplaatst voor de uitvoering. Dit is input voor het integrale sturingsmodel op de NLCS dat momenteel in ontwikkeling is.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen