Cyberveiligheid: voornaamste en nieuwe bedreigingen

De digitale transformatie heeft onvermijdelijk geleid tot nieuwe bedreigingen voor onze cyberveiligheid. Tijdens de pandemie moesten bedrijven zich snel aanpassen aan werkomstandigheden op afstand en opende het tegelijk nieuwe deuren en mogelijkheden voor cybercriminelen.

Als reactie op de evolutie van cyberbeveiligingsdreigingen, heeft het Parlement een nieuwe EU-richtlijn goedgekeurd, die geharmoniseerde EU-maatregelen introduceert, inclusief voor de bescherming van essentiele sectoren.

Lees meer over de nieuwe EU-maatregelen om cybercriminaliteit te bestrijden.

Top 8 voornaamste bedreigingen tegen cyberveiligheid in 2022 en later

Volgens het Threat Landscape 2022-verslag van het Europees Agentschap voor cyberbeveiliging (Enisa) zijn er acht belangrijke groepen bedreigingen:

1. Ransomware – aanvallers versleutelen gegevens en vragen losgeld om terug toegang te geven.

In 2022 bleven ransomware-aanvallen een van de belangrijkste cyberbedreigingen. Ze worden ook steeds complexer. Volgens een door Enisa geciteerd onderzoek dat eind 2021 en in 2022 werd uitgevoerd, werd meer dan de helft van de respondenten of hun werknemers benaderd bij ransomware-aanvallen.

Volgens gegevens van het EU-agentschap voor cyberbeveiliging is de hoogste eis voor ransomware gestegen van 13 miljoen euro in 2019 tot 62 miljoen euro in 2021 en is het gemiddelde betaalde losgeld verdubbeld van 71 000 euro in 2019 tot 150 000 euro in 2020. Naar schatting werd in 2021 wereldwijd 18 miljard euro aan schade aangericht door ransomware – 57 keer meer dan in 2015.

2. Malware – een software dat een besturingssysteem schaadt

Malware omvat virussen, wormen, Trojaanse paarden en spyware. Na een wereldwijde afname van malware in verband met de pandemie in 2020 en begin 2021, nam het gebruik ervan eind 2021 sterk toe, toen mensen weer op kantoor begonnen te werken.

De opkomst van malware wordt ook toegeschreven aan cryptojacking (het stiekem gebruiken van de computer van een slachtoffer om illegaal cryptocurrency te creeren) en internet-der-dingen-malware (malware gericht op apparaten die op het internet zijn aangesloten, zoals routers of camera s).

Volgens Enisa waren er in de eerste 6 maanden van 2022 meer internet-der-dingen aanvallen dan in de vorige 4 jaar.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen