Op weg naar het Normenkader IBP? Deze stappen kun je alvast zetten

Binnenkort wordt de eerste versie van het normenkader informatiebeveiliging en privacy voorgelegd aan de sector. Dat is in lijn met de oproep van de adviesgroep Regie op ICT om haast te maken met het vergroten van de digitale veiligheid van leerlingen en medewerkers in het funderend onderwijs. Denk mee en kom binnen je eigen bestuur alvast in actie, luidt de boodschap van de adviesgroep. Want bewustwording vraagt tijd.

Hoe kun je als bestuur stimuleren dat alle mensen in je organisatie zich ervan bewust worden dat de digitale veiligheid van leerlingen en medewerkers mede van hun handelen afhangt? Die vraag is heel actueel, constateren de bestuurders in de adviesgroep Regie op ICT tijdens een bijeenkomst vlak voor kerst. Nu werken aan bewustwording is een voorwaarde om straks te kunnen voldoen aan het normenkader informatiebeveiliging en privacy (IBP), waarvan de verwachting is dat de eerste versie in februari wordt gepubliceerd. 

Wat is het Normenkader IBP?

Tijdens de ledenvergadering van de PO-Raad en de VO-raad hebben we het gehad over het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy dat de sector gaat helpen bij het realiseren van een omgeving waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers veilig kunnen werken. Het normenkader bestaat uit een richtinggevende set van normen die beschrijven hoe en wanneer je een bepaald thema of onderwerp op de juiste manier beheerst voor digitaal veilig onderwijs. Het is een toetsingskader dat helpt te bepalen waar jouw schoolorganisatie nu staat en good practices die je kunnen helpen om aan de normen te voldoen. Deelnemers van de webinars Help, onze school is gehackt! Wat nu? van de PO-Raad en VO-raad ontvangen voorafgaand het normenkader IBP. Tijdens het webinar gaan we met elkaar in gesprek over wat dit normenkader betekent voor schoolorganisaties en hoe je ermee aan de slag gaat.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen