MIND roept NZa en AP op om inzameling ggz gegevens te staken

MIND roept de toezichthouders NZa en AP op om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen om tafel te gaan om de rechtmatigheid, het nut en de noodzaak van de verzameling van ggz gegevens opnieuw te wegen. Het belang van de clienten moet daarbij voorop staan.

In december kreeg de NZa groen licht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor verzameling van ggz-gegevens. De NZa zegt die informatie nodig te hebben voor de nieuwe ggz-bekostiging, het Zorgprestatiemodel (zpm). Met de gegevens kan de NZa beter zicht krijgen op de zorgzwaarte. De AP stelt wel enkele voorwaarden. Zo mag de uitvraag van ggz-gegevens maar een jaar duren en mogen de ggz-gegevens niet te herleiden zijn tot identificeerbare individuen.

Rechtszaak ggz-gegevens

Maar een groep behandelaren en clienten, verenigd in de actiegroep Vertrouwen in de ggz, heeft hierin geen vertrouwen. Met een crowdfunding willen ze hierover een rechtszaak aanspannen. MIND deelt de twijfel van deze clienten en behandelaren over de meetmethodes, de veiligheid en de doelmatigheid van de gegevensverzameling. De clientenvereniging in de ggz vraagt zich af of het, gezien deze weerstand, wel een goed idee is om de gegevensverzameling door te zetten. Heiligt het middel hier nog het doel? Kan van clienten in de behandelkamer worden verwacht dat zij een weloverwogen en echte vrije keuze kunnen maken of zij wel of geen bezwaar hebben tegen gegevensdeling?,  aldus MIND.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Het ambtelijk bestuur is eindverantwoordelijk voor informatiebeveiliging. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?
Hoe voer je een DPIA uit?
Het uitvoeren van een DPIA is soms niet eenvoudig. In deze blog lees je daarom wat een DPIA precies is, wanneer je een DPIA uitvoert en welke stappen daarbij worden doorlopen.
Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams
Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de BIO is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht. Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Recordaantal deelnemers bij SURF cybercrisisoefening, ook uit de zorg
Verder lezen
Privegegevens van inwoners Stadskanaal op straat: Daar gaat je privacy
Verder lezen
Spyware als macht
Verder lezen
Kleine ondernemer eveneens interessant voor hacker
Verder lezen
Pentesting uitvoeren: waarom het belangrijk is
Verder lezen
Drone gaat controleren of Deventenaar zich wel aan de regels houdt
Verder lezen
Passend beveiligen, hoe doe je dat?
Verder lezen
QR codes steeds vaker gebruikt voor phishing
Verder lezen
Amper oog voor cybersecurity bij waterschapsverkiezing
Verder lezen
Kadaster ontvangt tientallen schadeclaims wegens datalek
Verder lezen