Skip to main content

MIND roept NZa en AP op om inzameling ggz gegevens te staken

MIND roept de toezichthouders NZa en AP op om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen om tafel te gaan om de rechtmatigheid, het nut en de noodzaak van de verzameling van ggz gegevens opnieuw te wegen. Het belang van de clienten moet daarbij voorop staan.

In december kreeg de NZa groen licht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor verzameling van ggz-gegevens. De NZa zegt die informatie nodig te hebben voor de nieuwe ggz-bekostiging, het Zorgprestatiemodel (zpm). Met de gegevens kan de NZa beter zicht krijgen op de zorgzwaarte. De AP stelt wel enkele voorwaarden. Zo mag de uitvraag van ggz-gegevens maar een jaar duren en mogen de ggz-gegevens niet te herleiden zijn tot identificeerbare individuen.

Rechtszaak ggz-gegevens

Maar een groep behandelaren en clienten, verenigd in de actiegroep Vertrouwen in de ggz, heeft hierin geen vertrouwen. Met een crowdfunding willen ze hierover een rechtszaak aanspannen. MIND deelt de twijfel van deze clienten en behandelaren over de meetmethodes, de veiligheid en de doelmatigheid van de gegevensverzameling. De clientenvereniging in de ggz vraagt zich af of het, gezien deze weerstand, wel een goed idee is om de gegevensverzameling door te zetten. Heiligt het middel hier nog het doel? Kan van clienten in de behandelkamer worden verwacht dat zij een weloverwogen en echte vrije keuze kunnen maken of zij wel of geen bezwaar hebben tegen gegevensdeling?,  aldus MIND.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is de rol van de Privacy Officer bij BCM?
Het is belangrijk dat de dienstverlening van de gemeente altijd doorgaat, ook in het geval van een incident of calamiteit. Dit noemen we bedrijfscontinuïteit. Nu is de vraag: wat is de rol van de Privacy Officer hierbij? Is dat alleen om de wet na te leven, of speel je ook een rol bij het draaiende houden van de dienstverlening in moeilijke tijden?
De rol van de proceseigenaar bij BCM
Net zoals elke organisatie, kan een gemeente te maken krijgen met incidenten die de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. BCM is daarom een term die je steeds vaker hoort binnen gemeenten. Vooral proceseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt BCM eigenlijk in en welke rol speelt de proceseigenaar hierbij?
Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?
De implementatie van de AVG of Wpg is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Het is een samenspel van diverse medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder de functioneel beheerder. Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?

Meer recente berichten

Verkeerslichten maken contact met telefoons, zorgen om privacy
Verder lezen
Aantal datastelende malware infecties verzevenvoudigd sinds 2020
Verder lezen
Digitaal inbreken eitje voor deze hackers: Beveiliging is bij bedrijven heel groot probleem
Verder lezen
Booking.com meldt datalekken op tijd na ingrijpen AP
Verder lezen
AVG verzoek frauderende ambtenaar toch geen misbruik van recht, KPMG moet alsnog inzage geven
Verder lezen
Bedrijven investeren jaarlijks ruim 92.000 euro voor bijscholing cybersecurityteams
Verder lezen
Gartner: Identiteitsbeheer cruciaal voor cyberbeveiliging
Verder lezen
AP wijst politieke partijen op risico s persoonsgegevens rondom verkiezingen
Verder lezen
Delen videobeelden van misdragingen werknemer vormen geen inbreuk op AVG
Verder lezen
Onderzoek Cisco: slechts 3 procent organisaties volledig voorbereid op cyberaanval
Verder lezen