MIND roept NZa en AP op om inzameling ggz gegevens te staken

MIND roept de toezichthouders NZa en AP op om zo snel mogelijk met alle betrokken partijen om tafel te gaan om de rechtmatigheid, het nut en de noodzaak van de verzameling van ggz gegevens opnieuw te wegen. Het belang van de clienten moet daarbij voorop staan.

In december kreeg de NZa groen licht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor verzameling van ggz-gegevens. De NZa zegt die informatie nodig te hebben voor de nieuwe ggz-bekostiging, het Zorgprestatiemodel (zpm). Met de gegevens kan de NZa beter zicht krijgen op de zorgzwaarte. De AP stelt wel enkele voorwaarden. Zo mag de uitvraag van ggz-gegevens maar een jaar duren en mogen de ggz-gegevens niet te herleiden zijn tot identificeerbare individuen.

Rechtszaak ggz-gegevens

Maar een groep behandelaren en clienten, verenigd in de actiegroep Vertrouwen in de ggz, heeft hierin geen vertrouwen. Met een crowdfunding willen ze hierover een rechtszaak aanspannen. MIND deelt de twijfel van deze clienten en behandelaren over de meetmethodes, de veiligheid en de doelmatigheid van de gegevensverzameling. De clientenvereniging in de ggz vraagt zich af of het, gezien deze weerstand, wel een goed idee is om de gegevensverzameling door te zetten. Heiligt het middel hier nog het doel? Kan van clienten in de behandelkamer worden verwacht dat zij een weloverwogen en echte vrije keuze kunnen maken of zij wel of geen bezwaar hebben tegen gegevensdeling?,  aldus MIND.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen