NCSC helpt met centraal securitymeldpunt: security.txt

Het Nationaal Cyber Security Centrum, NCSC, is met een document gekomen waarin het organisaties van de Rijksoverheid hulp biedt voor het implementeren van security.txt. Die standaard voor een meldpunt waar onderzoekers securitykwesties kunnen melden, wordt niet alleen uitgelegd door het NCSC maar ook gefaciliteerd.

In plaats van alle webservers van de Rijksoverheid te voorzien van een apart security.txt-bestand, biedt het verwijzen naar een centraal security.txt-bestand met een HTTP 302 Redirect meerdere voordelen, stelt het NCSC in de zogeheten handreiking over security.txt. Deze standaard bestaat uit een tekstbestand met daarin contactgegevens voor het verantwoord melden van kwetsbaarheden, onvolkomenheden en beveiligingsproblemen.

Overlaten aan NCSC

De 302-doorverwijzing die het NCSC aanraadt voor security.txt bij en voor Rijksoverheden biedt allereerst gemak, legt het cybersecurity-orgaan van de Nederlandse overheid uit. Organisaties van de Rijksoverheid hoeven zelf geen security.txt-bestand te genereren en te publiceren, maar hoeven alleen maar te verwijzen.

Een tweede voordeel is proces: Het centrale security.txt-bestand sluit aan bij het bestaande proces waarin NCSC een centrale rol speelt bij het afhandelen van CVD-meldingen voor de Rijksoverheid. CVD staat voor Coordinated Vulnerability Disclosure en betreft het discreet melden plus verantwoord onthullen van beveiligingskwesties. Na initiele melding en aanpak kunnen melder en betrokken organisatie dan naar buiten treden met de vondst plus genomen maatregelen. Soms kan het eerst nog nodig zijn om verantwoorde melding te doen aan andere partijen, zoals ICT-gebruikers maar ook -leveranciers.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen