Skip to main content

Spyware als macht

Met spyware in de handen van zo n beetje iedere nationale regering in de EU is de machtsbalans tussen Europese burgers en hun overheid drastisch uit het lood. Digitale macht was niet toevallig het centrale thema van mijn vorige column over spyware. Machtsdenken over privacy is een vereiste voor de fase waarin dit politieke onderwerp is beland.

Onze democratie bestaat uit meer dan verkiezingen. Verkiezingen geven weliswaar mandaat aan een machthebber, maar het zijn de tegenwerkende machten die de macht begrenzen. Zonder die grenzen heb je absolute macht en absolute macht doet af aan het democratische principe dat politici verantwoording afleggen aan de burger. Democratie is een heel complex van rechten, plichten, instellingen en wetten, van macht en tegenmacht. Absolute machthebbers leggen geen verantwoording af en dat brengt ons bij spyware. Het spyware-gebruik van waarschijnlijk alle EU-lidstaten heeft zich losgerukt van iedere politieke verantwoording of toezicht. Het is daarmee een vorm van absolute macht en dat mogen we niet tolereren.

Parlementair onderzoek heeft blootgelegd hoe gehecht geheime diensten en politieke machthebbers zijn aan de mogelijkheden die spyware geeft om vast te houden aan hun posities. Als Europees Parlement hebben we iedere keer nul op het rekest gekregen, wanneer we informatie vroegen aan nationale regeringen of aan de Europese Raad. De Europese Commissie wil het spywaremisbruik door nationale autoriteiten niet onderzoeken. Waarom niet? 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is de rol van de Privacy Officer bij BCM?
Het is belangrijk dat de dienstverlening van de gemeente altijd doorgaat, ook in het geval van een incident of calamiteit. Dit noemen we bedrijfscontinuïteit. Nu is de vraag: wat is de rol van de Privacy Officer hierbij? Is dat alleen om de wet na te leven, of speel je ook een rol bij het draaiende houden van de dienstverlening in moeilijke tijden?
De rol van de proceseigenaar bij BCM
Net zoals elke organisatie, kan een gemeente te maken krijgen met incidenten die de continuïteit van de dienstverlening in gevaar kunnen brengen. BCM is daarom een term die je steeds vaker hoort binnen gemeenten. Vooral proceseigenaren spelen hierbij een belangrijke rol. Maar wat houdt BCM eigenlijk in en welke rol speelt de proceseigenaar hierbij?
Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?
De implementatie van de AVG of Wpg is niet uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Privacy Officer. Het is een samenspel van diverse medewerkers uit verschillende vakgebieden, waaronder de functioneel beheerder. Hoe kunnen functioneel beheerders en Privacy Officers elkaar ondersteunen?

Meer recente berichten

Verkeerslichten maken contact met telefoons, zorgen om privacy
Verder lezen
Aantal datastelende malware infecties verzevenvoudigd sinds 2020
Verder lezen
Digitaal inbreken eitje voor deze hackers: Beveiliging is bij bedrijven heel groot probleem
Verder lezen
Booking.com meldt datalekken op tijd na ingrijpen AP
Verder lezen
AVG verzoek frauderende ambtenaar toch geen misbruik van recht, KPMG moet alsnog inzage geven
Verder lezen
Bedrijven investeren jaarlijks ruim 92.000 euro voor bijscholing cybersecurityteams
Verder lezen
Gartner: Identiteitsbeheer cruciaal voor cyberbeveiliging
Verder lezen
AP wijst politieke partijen op risico s persoonsgegevens rondom verkiezingen
Verder lezen
Delen videobeelden van misdragingen werknemer vormen geen inbreuk op AVG
Verder lezen
Onderzoek Cisco: slechts 3 procent organisaties volledig voorbereid op cyberaanval
Verder lezen