Handreiking moet GGD ers in de wijk helpen met gegevensdeling

GGD ers in de wijk zorgen ervoor dat personen met verward gedrag zichzelf of anderen geen schade berokkenen. Om de privacy van deze mensen te waarborgen en gegevens veilig te delen is er nu een hulpmiddel ontwikkeld.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) lanceerde recent de nieuwe handreiking privacy en gegevensdeling wijk-GGD er. Deze handreiking biedt concrete handvatten voor gemeenten om ervoor te zorgen dat de wijk-GGD er privacy van clienten en gegevensdeling goed kan organiseren. Zo kan deze professional op lokaal niveau de zorg- en veiligheidsketen veilig aan elkaar verbinden.

Juridische basis

Deze wijkmedewerkers van de GGD zijn experts in het regelen van passende zorg en ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Daarvoor werken zij intensief samen met anderen. Denk bijvoorbeeld aan buurtbewoners en partners uit het zorg-, sociaal en veiligheidsdomein. Daarnaast werken ze samen met medewerkers van de politie, met maatschappelijk werkers, hulpverleners van (acute) ggz, huisartsen en met ambtenaren van de gemeente.  

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen