Publicatie Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs

Veel schoolbesturen zijn bezig met het organiseren van privacy en informatiebeveiliging in hun organisatie: Wat is goed of veilig genoeg? Hoe weet ik dat ik niets vergeet? En hoe kan ik het aanpakken?. Op 19 april is daarom Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs gepubliceerd. Het normenkader beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen. Daarmee is het een belangrijk hulpmiddel om scholen digitaal veilig te maken.  

Een normenkader voor het funderend onderwijs 

De Adviesgroep Regie op ICT van de PO-Raad en de VO-raad deed in 2022 een oproep tot minimale normen voor digitaal veilig onderwijs, zodat er in de hele sector toegewerkt wordt naar een norm. Naar aanleiding daarvan is het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs gepubliceerd door Kennisnet. Het normenkader beschrijft de normen voor digitale veiligheid en biedt voorbeeldmaatregelen voor schoolorganisaties om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen digitale dreigingen als datalekken en cyberaanvallen. Er wordt gewerkt aan een juridische borging van IBP-normen. Dit biedt alle leerlingen, ouders en medewerkers in Nederland de zekerheid dat hun leer- of werkplek digitaal veilig is. Zo nodig wordt ook een vorm van controle op de digitale veiligheid ingericht: het op orde brengen en houden van digitale veiligheid is niet vrijblijvend. Het schoolbestuur draagt hier eindverantwoordelijkheid voor, of de ICT nu zelf geregeld of uitbesteed is.   

Groeipad  

Het normenkader is een belangrijk hulpmiddel voor het toewerken naar digitaal veilig onderwijs en biedt een helder einddoel dat scholen stap voor stap kunnen bereiken. Dat einddoel is natuurlijk niet zomaar gerealiseerd. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen