Skip to main content

Publicatie Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs

Veel schoolbesturen zijn bezig met het organiseren van privacy en informatiebeveiliging in hun organisatie: Wat is goed of veilig genoeg? Hoe weet ik dat ik niets vergeet? En hoe kan ik het aanpakken?. Op 19 april is daarom Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs gepubliceerd. Het normenkader beschrijft de normen voor een digitaal veilige schoolorganisatie en biedt concrete voorbeeldmaatregelen. Daarmee is het een belangrijk hulpmiddel om scholen digitaal veilig te maken.  

Een normenkader voor het funderend onderwijs 

De Adviesgroep Regie op ICT van de PO-Raad en de VO-raad deed in 2022 een oproep tot minimale normen voor digitaal veilig onderwijs, zodat er in de hele sector toegewerkt wordt naar een norm. Naar aanleiding daarvan is het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor Funderend Onderwijs gepubliceerd door Kennisnet. Het normenkader beschrijft de normen voor digitale veiligheid en biedt voorbeeldmaatregelen voor schoolorganisaties om zich zo goed mogelijk te beschermen tegen digitale dreigingen als datalekken en cyberaanvallen. Er wordt gewerkt aan een juridische borging van IBP-normen. Dit biedt alle leerlingen, ouders en medewerkers in Nederland de zekerheid dat hun leer- of werkplek digitaal veilig is. Zo nodig wordt ook een vorm van controle op de digitale veiligheid ingericht: het op orde brengen en houden van digitale veiligheid is niet vrijblijvend. Het schoolbestuur draagt hier eindverantwoordelijkheid voor, of de ICT nu zelf geregeld of uitbesteed is.   

Groeipad  

Het normenkader is een belangrijk hulpmiddel voor het toewerken naar digitaal veilig onderwijs en biedt een helder einddoel dat scholen stap voor stap kunnen bereiken. Dat einddoel is natuurlijk niet zomaar gerealiseerd. 

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen