Skip to main content

Advies AP Google producten in het onderwijs

Op 20 april 2023 heeft het ministerie van OCW de Tweede Kamer laten weten hoe een eerder advies van de AP is opgevolgd over het gebruik van Google producten in het onderwijs.

In de Kamerbrief worden daarnaast enkele aanvullende bevindingen over het gebruik van Google-producten benoemd. Het is goed dat veel risico s zijn weggenomen, maar de AP heeft ook nog enkele zorgen richting het ministerie geuit.

Extra bescherming

Het is goed dat de onderwijssector de oproep van de AP heeft opgepakt en stappen heeft gezet om de privacyrisico s bij het gebruik van Google-producten in het onderwijs te verminderen. Leerlingen en studenten hebben immers een grondwettelijk recht op bescherming van hun persoonsgegevens. Zeker als het om minderjarigen gaat.

Voor het belang van goed onderwijs moeten leerlingen, ouders en studenten ervan uit kunnen gaan dat scholen zorgvuldig omgaan met hun gegevens. Wanneer onderwijsinstellingen producten van Google gebruiken, moeten zij zorgen dat dit op een veilige en zorgvuldige manier gebeurt.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

NIS2: tijdig voorbereid op Europese wettelijke cybersecurity regels
Verder lezen
Enschede probeert opnieuw onder boete van 6 ton voor privacy schending uit te komen
Verder lezen
Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen