Organisatorische inbedding van maatregelen

Deze maatregelen kunnen u helpen bij het voorkomen van incidenten. Om deze maatregelen effectief in uw organisatie in te zetten, is het nodig dat u de organisatorische kant van cybersecurity goed geregeld hebt. Het is van belang dat u bewustzijn creeert voor de risico s van cybersecurity op alle niveaus in de organisatie, inclusief gebruikers. Beleg daarnaast verantwoordelijkheden juist.

Directie

Omdat incidenten zich overal in de organisatie kunnen voordoen is cybersecurity een uitdaging voor de gehele organisatie. Om ervoor te zorgen dat de organisatie deze uitdaging aankan, is de juiste sturing vanuit de directie nodig. De belangrijkste cybersecuritytaken van de directie zijn het beleggen van eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor informatie en processen. Informatiesystemen (IT) zijn hierbij ondersteunende middelen. Immers, IT-systemen zijn een middel om informatie te verwerken en om processen die bijvoorbeeld gebruik maken van operationele systemen (OT) aan te sturen. Na het beleggen van deze verantwoordelijkheden ziet de directie ook toe op een goede uitvoering ervan. In deze tijd zijn IT- en OT-systemen, net als geld en personeel, bedrijfsmiddelen waar een organisatie van afhankelijk is. Om die reden is het lijnmanagement de aangewezen plek om deze verantwoordelijkheid te beleggen. De directie dient te zorgen dat de juiste functionarissen beschikbaar zijn om lijnmanagers bij deze verantwoordelijkheid te ondersteunen. Voorbeelden zijn een Chief Information Security Officer (CISO), een Functionaris Gegevensbescherming (FG), Chief Information Officer (CIO) en-of een informatiemanager, een IT-manager of een OT-manager. Echter, de hoogstgeplaatste persoon binnen de organisatie (directeur, bestuursvoorzitter, secretaris-generaal) is en blijft eindverantwoordelijk.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen