Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen

Er wordt in het kader van de nieuwe wet Wegiz hard gewerkt aan nieuwe NEN normen met betrekking tot elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van die normen staat al en een ander deel wordt gedurende 2023 ontwikkeld. Dit gebeurt door het NEN in samenwerking met speciale werkgroepen. Gedurende 2023 worden bijvoorbeeld een aantal nieuwe generieke NEN normen ontwikkeld: NEN 7517, toestemming, NEN 7518, identificatie en autenticatie, en NEN 7519, lokalisatie, in ontwikkeling.

Op 18 april 2023 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Zeker is dat voor een optimale en veilige digitale gegevensuitwisseling normen nodig zijn. In die normen staan onder meer eisen voor taal en techniek waaraan softwaresystemen en ICT-leveranciers moeten voldoen en door middel van certificering moeten aantonen. Ook worden in de normen eisen gesteld aan de zorgaanbieders omtrent elektronische gegevensuitwisseling.

NEN en het zorgveld ontwikkelen hiervoor samen een stelsel van NEN-normen en certificatieschema s. Dit stelsel zorgt ervoor dat gegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden en dat Certificerende Instellingen kunnen toetsen of aan de eisen van de normen wordt voldaan.

NEN-normenen certificatieschema s 

Het doel van Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De nieuwe wet richt zich met name op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. NEN-normen en certificatieschema s, ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ), zijn belangrijk om dit proces genormeerd te laten verlopen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen