Skip to main content

Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen

Er wordt in het kader van de nieuwe wet Wegiz hard gewerkt aan nieuwe NEN normen met betrekking tot elektronische gegevensuitwisseling. Een deel van die normen staat al en een ander deel wordt gedurende 2023 ontwikkeld. Dit gebeurt door het NEN in samenwerking met speciale werkgroepen. Gedurende 2023 worden bijvoorbeeld een aantal nieuwe generieke NEN normen ontwikkeld: NEN 7517, toestemming, NEN 7518, identificatie en autenticatie, en NEN 7519, lokalisatie, in ontwikkeling.

Op 18 april 2023 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met het Wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het streven is dat de Wegiz per 1 juli 2023 wordt ingevoerd. Zeker is dat voor een optimale en veilige digitale gegevensuitwisseling normen nodig zijn. In die normen staan onder meer eisen voor taal en techniek waaraan softwaresystemen en ICT-leveranciers moeten voldoen en door middel van certificering moeten aantonen. Ook worden in de normen eisen gesteld aan de zorgaanbieders omtrent elektronische gegevensuitwisseling.

NEN en het zorgveld ontwikkelen hiervoor samen een stelsel van NEN-normen en certificatieschema s. Dit stelsel zorgt ervoor dat gegevens digitaal uitgewisseld kunnen worden en dat Certificerende Instellingen kunnen toetsen of aan de eisen van de normen wordt voldaan.

NEN-normenen certificatieschema s 

Het doel van Wegiz is dat ICT-systemen straks met elkaar kunnen communiceren, zodat zorgverleners eenvoudig gegevens met elkaar kunnen delen. De nieuwe wet richt zich met name op het verplichten van afspraken over elektronische uitwisseling. NEN-normen en certificatieschema s, ten behoeve van de elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGIZ), zijn belangrijk om dit proces genormeerd te laten verlopen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen
Partijen overtreden cookiewet met plaatsen volgcookies
Verder lezen
Omarming zero trust heeft in Europa meer tijd nodig
Verder lezen
Waarom klanten en partners steeds meer belang hechten aan jouw cyberbeveiligingsaanpak
Verder lezen
Rechtszaak: Stichting Data Bescherming Nederland beschuldigt Amazon van schending privacy rechten Nederlandse consumenten
Verder lezen