Zo breng je informatiehuishouding op orde

Naar aanleiding van mijn expertverslag van 1 maart jl. met de titel Wanneer is de informatiehuishouding nou echt op orde? reik ik in deze bijdrage handvatten aan hoe de informatiehuishouding op orde kan worden gebracht.

Op 30 maart jl., tijdens het IPoort-debat Informatiehuishouding en Digital Skills in perscentrum Nieuwspoort zei regeringscommissaris Arre Zuurmond dat er bij veel overheidsorganisaties sprake is van een gebrekkige informatievoorziening en een tekortschietende informatiehuishouding.

Ter onderbouwing verwijst hij daarbij naar drie actuele dossiers: het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid Bewaken en beveiligen. Lessen uit drie beveiligingssituaties waaruit blijkt dat cruciale informatie niet is gedeeld binnen de veiligheidsketen met alle noodlottige gevolgen van dien; de afhandeling van herstelwerkzaamheden in Groningen naar aanleiding van de gasboringen en als derde de Toeslagenaffaire, het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag Ongekend onrecht.

De redenen van een tekortschietende informatiehuishouding zijn divers: het niet (willen) delen van informatie, een ontbrekend adequaat en goed functionerend documentmanagementsysteem (dms) en het niet op orde hebben en houden van de informatiehuishouding waardoor meerjarige achterstanden zijn ontstaan. Dat terwijl overheidsinformatie vindbaar, juist, volledig, betrouwbaar en duurzaam toegankelijk behoort te zijn voor gebruik.

Letter van de wet

Zuurmond is duidelijk in zijn boodschap: de overheid moet in de spiegel kijken, want zij is degene die de informatiehuishouding niet op orde heeft. De huidige bureaucratische overheid, die volgens de letter van de wet handelt met afgetekende taken, is een achterhaalde verticaal politiek-bestuurlijke organisatie. De vragen vanuit de informatiesamenleving zijn horizontaal; dat vraagt dan ook om horizontale sturing, interactie en verantwoording. Zuurmond pleit voor een responsieve, proactieve overheid die integraal samenwerkt en uit verschillende bronnen een actueel klantbeeld weet te maken voor passend beleid, wet- en regelgeving en dito uitvoering. En deze dient vervolgens in een structurele, cyclische verbeteraanpak (plan, do, check, act) te worden opgevolgd.

Er is in Nederland een transformatie nodig zegt Zuurmond met daarbij vooraf de vraag: waar gaan we naar toe in 2030?  En vervolgens bepalen we daarna voor welk probleem we een oplossing willen bedenken. De overheid heeft momenteel een gebrek aan doen vermogen, ook voor wat betreft digitale vaardigheden, competenties en kennis. Een beetje bijscholing werkt daar niet meer, het vak dient te worden heruitgevonden met verschillende soorten digitale vaardigheden: beleidsmakers met een profiel van kenniswerkers en in de uitvoering het profiel van informatieprofessionals.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen