Bereid je voor op een cyberaanval

Met securitytesten kun je een aanvaller naspelen waardoor je beter voorbereid bent, mocht het echt gebeuren. Het helpt om gericht  kwetsbaarheden van organisaties te onderzoeken en de weerbaarheid te verhogen.

Dit artikel beschrijft aan de hand van onderstaand DNB-model (Figuur 1) welke type securitytesten er zijn en hoe ze onderling samenhangen. Het model is op ervaring gebaseerd en kan door instellingen gebruikt worden om tot een securitytest-roadmap te komen. Hiermee kunnen zij zich stap voor stap steeds beter voorbereiden op een echte cyberaanval.

In de Good Practise Informatiebeveiliging van DNB komt het belang van securitytesten duidelijk aan de orde. Zo zijn er verschillende type securitytesten om fysieke locaties, informatiesystemen, medewerkers en (business)processen te onderzoeken op hun kwetsbaarheid.

Op de horizontale as van figuur 1 wordt de mate van volwassenheid van de security-organisatie weergegeven. De verticale as toont het trappetje van steeds realistischer wordende securitytesten (aanvalssimulaties).

De volgorde van stappen is niet in beton gegoten. Het kan goed zijn dat bepaalde testen regelmatig terugkomen, terwijl de meest geavanceerde testen niet jaarlijks worden uitgevoerd. Het gaat erom dat de organisatie optimaal leert van de testervaring en zich continu blijft verbeteren.

Eerst de security-organisatie op orde brengen

Een volwassen security-organisatie heeft vier basisvoorwaarden ingevuld (Figuur 1: blokje 1 tot en met 4):

  1. De security-functie, (meestal een CISO) krijgt de opdracht om een volwassen information security-organisatie te beschrijven. Om grip te houden op informatiebeveiliging komen de volgende aspecten aan bod: fysiek, techniek (ICT), processen en mensen. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor een goede implementatie van het beleid. Het doel is beheerste bedrijfsvoering doordat de cyberweerbaarheid van de organisatie in lijn is met relevante cyberdreiging.
  2. Een volwassen security-organisatie beschikt over de vereiste ISO27001 certificering, of een afgeleide daarvan zoals de NEN7510 voor de gezondheidszorg of de BIO voor de overheid. Daarmee is de basis-hygiene op orde. Bij DNB zien we de cyberdreiging op de financiele sector verder toenemen terwijl de basismaatregelen bij verschillende financiele instellingen niet altijd op orde zijn of in lijn met bestaande cyberdreiging. Het is belangrijk voor organisaties om een goed beeld hebben van de kritieke business functies (kroonjuwelen) en onderliggende systemen en services. Deze vormen het doelwit voor verschillende internationale hackersgroepen.
Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen